”Det klasslösa samhället” av Leia

By on 6 november, 2021

Det klasslösa samhället
Finner vi
I fantasin
I en utopi
Av drömmar
Inte i någons tro
I hysterisk bön
Inte i någon politik
I lögners löften
All känd historia
Är en historia
Om dubbelspel
Om förnekelse
Om klasser
I hopp om samverkan
Än öppen
Än förtäckt
Men alltid
I en hopp om samverkan
Ser man inte det
Är det inte historia
Som man skriver
Utan historier
Eller kanske
Rentav fördomar
Klassfienden….
Vem är det
Det är de….
Som predikar klasshat
Vem tjänar på klasskampen
Imperialismen
Partibyråkraterna
Tänk om….
Vi alla vi
Mänskligheten
Funderade på …
Klassförlåtelse
Och
Klassmänsklighet
Det är en dröm
En skön sådan
Tyvärr bara en dröm

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login