Det krävs mer än pengar för att rädda liv i Jemen

By on 29 april, 2017
Läkare Utan Gränsers sjukhus i staden Haydan är ett av många sjukhus som attackerats under den väpnade konflikten i Jemen.
Foto: Yann Geay / Läkare Utan Gränser

I tisdags stod Sverige värd för en FN-konferens om situationen i Jemen. Syftet var att öka givarländernas finansiella stöd, men mer pengar räcker inte som lösning på det akuta humanitära läget i Jemen. Läkare Utan Gränser uppmanar Sveriges regering att ge frågor om humanitärt tillträde och skydd större utrymme på konferensens agenda.

Den väpnade konflikten i Jemen har eskalerat till ett fullskaligt krig med enorma konsekvenser för civilbefolkningen. Situationen i landet är en av vår tids största humanitära kriser: livsviktiga samhällsystem har kollapsat och allmänna platser som skolor, marknader, bröllop och sjukhus bombas kontinuerligt. Fyra av Läkare Utan Gränsers sjukhus har attackerats sedan kriget bröt ut.

FN gick nyligen ut med en vädjan om ytterligare 2,1 miljarder amerikanska dollar för att bemöta de mest akuta behoven i Jemen. För att öka det finansiella stödet från medlemsländerna anordnas därför konferensen i Genève imorgon, och Sverige regering står som värd tillsammans med Schweiz.

Även om ökat finansiellt stöd är en viktig förutsättning för att förbättra hjälpen till Jemen räcker inte mer pengar som lösning på det akuta humanitära läget i Jemen. Humanitära organisationer måste också kunna stanna kvar i landet för att säkerställa att hjälpen når fram.

I ett krig där civilbefolkningen betalar det högsta priset är tillträde för humanitära organisationer avgörande. Detsamma gäller skydd för organisationernas personal och för civilbefolkningen. Ändå ges de här frågorna inte tillräckligt utrymme på konferensens dagordning. Det ställer vi oss ytterst frågande till, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser Sverige.

Läkare Utan Gränser har länge betonat den bristande kapaciteten hos humanitära aktörer att stanna kvar och ge hjälp på svåråtkomliga platser när en omfattande konflikt bryter ut. Jemen är ett svidande exempel på detta. Konflikten har lett till att en rad olika FN-organ och deras samarbetspartners i landet har evakuerats. De upprepade attackerna har satt enorm press på det redan svaga sjukvårdssystemet och oron ökar hos människor att besöka sjukhus av rädsla för att bli attackerade. Att söka vård är ofta förenat med livsfara, och offren för det kollapsade vårdsystemet är många.

Läkare Utan Gränser har närmre 1 600 medarbetare på plats i Jemen vilket gör insatsen till en av organisationens största i världen räknat i både personal och budget. Våra medarbetare möter varje dag det enorma lidandet – många vittnar om att de aldrig sett något värre.

Kirurgen Hella Hultin, en av Läkare Utan Gränsers fältarbetare, säger så här om sin första kväll på plats i Jemen i januari:
Jag fick besked om att det varit ett flyganfall några timmar bort och att fler skadade skulle anlända. När de kom var de täckta av damm och smuts och nästan alla hade sårskador av splitter. Flera hade frakturer på armar eller ben och några hade brännskador i ansikte och på händer. En förtvivlad man sprang runt i rummet och skrek, det visade sig att han saknade två av sina barn som varit med när det hände.

Humanitärt tillträde är under dessa förhållanden utmanande, farligt och krävande. Men att inte överge befolkningen, även när läget är osäkert, är nödvändigt för att kunna ge livsviktig hjälp. Diskussioner om hur det humanitära tillträdet kan förbättras är avgörande för att organisationer ska kunna stanna i Jemen.

Sverige har som viktig humanitär givare en betydande roll i att påverka förutsättningarna för att tillträdet för humanitära aktörer ska bli bättre i Jemen. Som medlem av FN:s säkerhetsråd ökar Sveriges möjlighet att lyfta denna diskussion än mer.

Läkare Utan Gränser uppmanar därför Sveriges regering att sätta frågan om humanitärt tillträde på agendan för konferensen. Givarvilja räcker inte för att motverka en av vår tids största humanitära kriser, det behövs också en meningsfull och fungerande humanitär närvaro.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login