Det skrivna ordets kraft – Utbildning i Reflekterande skrivande

Av på 5 oktober, 2021

Att utforska sin livsberättelse genom pennan är en väg till större medvetenhet och förbättrad hälsa. Därför erbjuder Kultur och ideell sektor, Region Örebro län, en utbildning för handledare i Reflekterande skrivande.

Med start i december 2021 erbjuder Kultur och ideell sektor, tillsammans med Emelie Hill Dittmer, terapeutisk skrivpedagog, en ettårig utbildning för handledare i metoden Reflekterande skrivande.

Kursen är den första i sitt slag i Sverige och kommer i första hand att erbjudas personer i Örebro län.

– Vi vänder oss till en bred målgrupp, där den gemensamma nämnaren är ett intresse för skrivande som hälsofrämjande metod, det kan till exempel vara personal inom bibliotek, skola, hälso – och sjukvård, folkhälsa, studieförbund, men också skrivande personer i länet, säger Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek och litteratur.

Ett av två prioriterade områden i Region Örebro läns kulturplan 2020-2023 är Kultur och hälsa. Biblioterapiär ett spännande fält som kombinerar just dessa två genom attläsning och skrivande blir ett medel för att främja hälsa. Regionen har ett nätverk för biblioterapiintresserade med 1-2 träffar per år, där både teori och praktik, nätverkande och inspiration är viktiga delar. Biblioteksutveckling har också biblioterapisom ett av sina prioriterade utvecklingsområden i Kulturplanen.

– Utbildningen i Reflekterande skrivande känns som en naturlig och spännande fortsättning på vårt biblioterapeutiska arbete, säger Linda Berg Ottoson. Kulturen är en oumbärlig kraft i arbetet med att möta de komplexa samhällsutmaningar vi står i och inför.

Utbildningen pågår december 2021-december 2022.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in