Dialogkväll: Örebro i sin fulla kraft

Av på 2 april, 2021

Samverkansrådet i Örebro bjuder in till en dialogkväll kring målområde 1 i Program för hållbar utveckling den 21 April.

Vi som lever och verkar i Örebro kommun har rätt till god hälsa, ett meningsfullt liv i trygghet, och i samklang med vår planets resurser. Detsamma gäller alla människor över hela världen. Hållbar utveckling ska vara en naturlig del i allt vi gör, vilken roll vi än har och i alla sammanhang. För att nå den omställning som behövs, för att klara de utmaningar vi står inför, är nyckelordet; tillsammans.

Samverkansrådet bjuder in till dialog om hur civila samhället och kommunen tillsammans kan bidra till målområde 1 i program för hållbar utveckling.

  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Jämställda och jämlika livsvillkor
  • Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet

Vi möts med hjälp av det digitala mötesverktyget Zoom.

» Mer information här «

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro Föreningsråd

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in