Dofter styr malariamyggans fortplantning

By on 8 augusti, 2020
Foto: Melika Hajkazemian

Nytt genombrott i forskningen kring malariamyggans fortplantningsprocess visar att hanmyggor i stora svärmar attraherar honor genom att avge speciella dofter. Resultaten, som nu publicerats i Nature Ecology & Evolution, kan ge nya möjligheter att bekämpa spridningen av en rad olika sjukdomar.

Världens dödligaste djur, myggsläktet anopheles, mer känd som malariamyggan, sprider en lång rad sjukdomar, bland annat malaria, denguefeber, gula febern, zikafeber och Chikungya. Bara malaria drabbar ca 220 miljoner människor årligen, med runt 780 000 dödsfall som resultat. Hittills har forskning kring anophelsemyggan huvudsakligen riktat in sig på honmyggor, som är de som sticker människor och aktivt sprider virus. En internationell studie som letts av forskare vid Stockholms universitet och nyligen publicerats i Nature Ecology & Evolution, ger ny kunskap om myggornas fortplantningsprocess och öppnar dörrarna för helt nya bekämpningsmetoder.

Inför fortplantningen bildar hanmyggorna stora svärmar med tiotusentals individer som flyger om varandra inom ett begränsat utrymme, i en sorts uppvaktningsdans. Honmyggor attraheras av dessa svärmar, men hur hanmyggornas dragningskraft fungerar har hittills inte varit känt. Den nya studien, med titeln Male swarming aggregation pheromones increase female attraction and mating success among multiple African malaria vector mosquito species visar att det sker genom att hanmyggorna utsöndrar speciella feromoner vars dofter forskarna nu lyckats identifiera och replikera, både i laboratoriemiljö och under fälttester i Sydafrika. Forskarna har lyckats locka stora skaror av myggor av fem underarter, Anopheles gambiae, Anopheles coluzzii, Anopheles arabiensis, Anopheles merus och Anopheles funestus, som alla är välkända bärare av malariaparasiten.

– Parningsprocessen är naturligtvis central för myggans livscykel, och upptäckten av de feromoner som styr den öppnar helt nya möjligheter för att kontrollera myggornas spridning och de sjukdomar de bär, säger Noushin Emami, forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet och den som lett projektet. Vi har bara lyckats översätta ett par fraser av det kemiska språk myggor använder för att kommunicera med varandra, men det öppnar mycket stora möjligheter att kunna kontrollera myggpopulationer och sjukdomars spridning.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms universitet

You must be logged in to post a comment Login