E.ON:s fjärrvärme i Örebro utmärker sig positivt i årlig rapport

Av på 22 december, 2014

I en jämförelse mellan 60 fjärrvärmeleverantörer i hela Sverige visar det sig att E.ON:s fjärrvärme i Örebro blivit 27 procent mer klimatvänlig 2013 jämfört med 2012.

Rapporten som för första gången görs nationellt, jämför koldioxidutsläpp, prisnivå och prisökningstakt.

– Vi tar hänsyn till flera parametrar men givetvis är så liten klimatpåverkan som möjligt viktig. E.ON:s fjärrvärmeproduktion i Örebro tillhör fortfarande inte de mest klimatvänliga i jämförelsen men det är positivt att koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan 2012 och 2013, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

E.ON har sista åren investerat stora belopp för att effektivisera verksamheten och sänka produktionens påverkan på miljön, främst genom en ny förbränningspanna. Den satsningen är den största förklaringen till bättre utsläppssiffror. Prisnivån i Örebro ligger omkring snittet för riket men är 10 procent dyrare än i Norrköping där E.ON också är leverantör.

– En positiv sak är att E.ON har byt prismodell vilket innebär att kunden genom effektiviseringar kan spara både pengar och klimatpåverkan. Det är självklart önskvärt med så stor del rörligt pris som möjligt eftersom detta stimulerar effektiviseringsåtgärder hos kunderna och därmed minskad klimatpåverkan, säger Andreas Sjöberg

Fastighetsägarna MittNord förespråkar kund- och klimatvänliga prismodeller där investeringar i kundernas verksamhet får effekter för såväl förbrukning som klimat. En annan viktig åtgärd är att i framtiden konkurrensutsätta fjärrvärmemarknaden och bryta monopolsituationen i syfte att stärka kundernas roll.

Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in