Alla inlägg taggade "Fjärrvärme"

 • E.ON undersöker koldioxidavskiljning i Norrköping och Örebro

  E.ON undersöker förutsättningarna för avskiljning av koldioxid på fjärrvärmeverken i Norrköping och Örebro, en fullskalig anläggning kan finnas på plats inom 5 till 7 år. – Sammantaget handlar det om 800 000 ton koldioxid om året, vilket...

  • Skrivet mars 29, 2022
  • 0
 • Oförändrat fjärrvärmepris i Karlskoga trots svajig energimarknad

  Trots rekordhöga nivåer på elpriserna i Sverige påverkas inte fjärrvärmepriset, tack vare en bra bränslemix på kraftvärmeverket kan priserna ligga kvar oförändrade under 2022. – Jämfört med elpriset har fjärrvärmen mer stabila priser vilket gör att man...

  • Skrivet december 9, 2021
  • 0
 • Trygg värme när elmarknaden svänger – ”En del av lösningen på elektrifieringen”

  Hösten har präglats av historiskt höga nivåer på rörliga elpriser, högljudd debatt om energikris i Europa och mer eller mindre populistiska inlägg kring hur vi ska lösa elektrifieringen av såväl transport- som industrisektorn. Mitt i stormen står...

  • Skrivet november 3, 2021
  • 0
 • Driftstopp ger Linde energi möjlighet att framtidssäkra fjärrvärmenätet

  När hundratals entreprenörer under veckan gästar BillerudKorsnäs i Frövi för årets stora planerade driftstopp ger det kommunägda Linde energi en möjlighet att framtidssäkra fjärrvärmenätet. Detta genom att reparera och dra om en del av spillvärmeledningen längs Bosjövägen,...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

  För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen som nu står klar kommer leveransen av fjärrvärme oftare kunna fortgå även...

  • Skrivet september 22, 2021
  • 0
 • Bada i spillvärme – ett hållbart sätt att värma poolen

  Lagom till semesterperioden, och förhoppningsvis många långa och soliga dagar, lanserar kommunägda Linde energi en helt ny produkt – poolvärme. Ett snabbt, smidigt och bekymmersfritt sätt att hållbart värma upp sin utomhuspool samt att även förlänga badsäsongen....

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Planerade gatuarbeten i centrala Örebro 2021

  Örebros befolkning växer och därmed behovet av att säkra en alltmer omfattande infrastruktur. Alltifrån brounderhåll till fjärrvärme behövs. I år står bland annat Södra infartsbroarna, Universitetsallén och dammluckorna vid Slottet på tur. Här är en överblick över...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Solör satsar i Nora och levererar fossilfri fjärrvärme

  Sedan sommaren 2014 har Solör Bioenergi Fjärrvärme AB producerat fjärrvärme till kunderna i Nora, efterfrågan på värme har ökat stadigt sedan dess. Nu har Solör tagit hållbarhetsfrågan ett steg länge genom att den fjärrvärme som levereras i...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Värmen i Vedevåg är nu helt fossilfri

  Wedevågs Bruk, Vedevågsskolan, äldreboendet på Kvarnbackavägen samt några av ortens hyreshus värms under normaldrift upp av fjärrvärme, producerad på spillvärme från BillerudKorsnäs i Frövi. Ett av de mest hållbara alternativen för uppvärmning av byggnader, bostäder och verksamheter....

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Världen – Sydkorea och Sverige samarbetar om fjärrvärme

  9-10 november besökte en delegation från KDHC, Korean District Heating Corporation, svenska forskningsinstitutet SP, som är en del av RISE-koncernen. Syftet är att utöka det nuvarande FoU-samarbetet inom fjärrvärme och fjärrkyla. Under besöket har det sydkoreanska företagets...

  • Skrivet november 10, 2016
  • 0