Driftstopp ger Linde energi möjlighet att framtidssäkra fjärrvärmenätet

Av på 6 oktober, 2021
Foto: Linde energi

När hundratals entreprenörer under veckan gästar BillerudKorsnäs i Frövi för årets stora planerade driftstopp ger det kommunägda Linde energi en möjlighet att framtidssäkra fjärrvärmenätet. Detta genom att reparera och dra om en del av spillvärmeledningen längs Bosjövägen, strax utanför Vedevåg.

Beroende på årstid och spillvärmens temperatur förflyttar sig spillvärmeledningens rör något i sidled under marken. Kombinationen av varierad temperatur och trycket i ledningarna har lett till att en del av spillvärmeledningen utsatts för hård belastning.

– Det är stora krafter i rörelse när spillvärmen leds till och från Lindesberg. Vi har under en längre tid haft problem vid en av kurvorna i nätet, där trycket blir extra stort. På sikt riskerade ledningen att brista, men genom att redan nu reparera, dra om och byta ut delar av ledningen förlänger vi livslängden över avsevärd framtid, hälsar Kjell Karlkvist, fjärrvärmetekniker och projektledare på Linde energi.

Det grönfärgade vattnet i fjärrvärmeledningarna gör att läckor upptäcks och kan åtgärdas snabbare. Foto: Linde energi.

Att arbetet utförs i samband med BillerudKorsnäs planerade driftstopp gör projektet resurseffektivt och hållbart.

– I och med att BillerudKorsnäs står stilla får vi inga spillvärmeleveranser därifrån under veckan. Vi hanterar istället fjärrvärmeproduktionen genom våra andra anläggningar, där vi i första hand använder förnybar bioolja, pellets och elpanna, inflikar Fredrik Jansson, chef Värme på Linde energi.

Trafikanter längs Bosjövägen påverkas några veckor framåt, vägen planeras att öppna för trafikanter under vecka 43. Under tiden hänvisas till att följa skyltning för alternativ vägsträckning.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in