Trygg värme när elmarknaden svänger – ”En del av lösningen på elektrifieringen”

By on 3 november, 2021
Fjärrvärme kan vara en del av lösningen på elektrifieringen.
Foto: Linde energi

Hösten har präglats av historiskt höga nivåer på rörliga elpriser, högljudd debatt om energikris i Europa och mer eller mindre populistiska inlägg kring hur vi ska lösa elektrifieringen av såväl transport- som industrisektorn. Mitt i stormen står fjärrvärmen som en tystlåten, men stabil och trygg, lösning på delar av problematiken.

I Sverige överlag råder ingen elbrist, däremot riskerar vi vid vissa tillfällen att drabbas av eleffektbrist. Det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. Vid enskilda tillfällen eller stunder kan konsumtionen vara högre än produktionen. Då importerar vi el. Men få är medvetna om att fjärrvärme kan vara en del av lösningen på frågan om effektbrist i elnäten.

– Vi ser just nu rekordpriser på el och upplever utmaningar med effektbrist, men det få är medvetna om är att fjärrvärme kan vara en del av lösningen på elektrifieringen. Eftersom fjärrvärmen innebär att du inte använder el för uppvärmning kan den hjälpa till att avlasta elnäten och kapa effekttoppar. Då kan elen istället användas där den gör mest och bäst nytta, framhåller Fredrik Jansson, chef Affärsområde Värme på Linde energi.

– Fjärrvärmen har stabila och förutsägbara priser, vilket våra kunder uppskattar. Speciellt nu när de rörliga elpriserna ökat, något som inte påverkar fjärrvärmepriset, fortsätter Fredrik Jansson.

Inför 2022 sänker kommunägda Linde energi den fasta avgiften för fjärrvärme till villor och justerar istället energiavgiften något. Det ger villakunderna större möjlighet att kunna påverka sina kostnader och ger incitament till att vara mer energismarta.

– Det ska löna sig att göra aktiva och medvetna val som bidrar till att vår gemensamma energi används smartare. Modellen rimmar väl med vår långsiktiga strategi att erbjuda våra kunder bästa möjliga livskvalitet till ett rimligt pris, inflikar Jens Isemo, vd på Linde energi.

– Elpriserna förväntas ligga på en högre nivå under de kommande månaderna, men säkerligen en bit över det vi är vana vid även på sikt. Det kan därför vara läge att se över sin uppvärmning och undersöka om exempelvis fjärrvärme kan vara ett alternativ, avrundar Jens Isemo.

Hållbar uppvärmning

Linde energis fjärrvärme består till största delen av spillvärme från de lokala industrierna BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan.

Spillvärmen samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till kunderna.

I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten.

Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Linde Energi
Linde energi levererar fjärrvärme i Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Guldsmedshyttan och Storå.

You must be logged in to post a comment Login