Ekonomi – E-handlarna spår stark avslutning på året

Av på 25 oktober, 2016

Internethandeln är på ständig framfart i Sverige, men trots det upplever många e-handlare att tillväxten för deras nätbutiker varit svag eller obefintlig under hösten. Däremot spår nästan hälften av alla e-handlare att deras tillväxt kommer att stärkas under de närmsta tre månaderna – främst till följd av satsningar på ökad marknadsföring. Det visar Paysons e-handelsindikator genomförd bland hundratals svenska e-handlare.

Paysons senaste e-handelsindikator visar att mer än var tredje e-butik upplever att deras tillväxt varit svag under de senaste tre månaderna. Hela 28 procent uppger också att de inte haft någon tillväxt alls. Orsakerna till den svaga utvecklingen uppges främst vara brist på marknadsföring eller hård konkurrens. Endast fyra procent upplever att de haft en mycket stark tillväxt under senaste kvartalet. De faktorer som har haft positiv inverkan på e-handlarnas försäljning är bland annat välfungerande kundservice och logistik.

De svenska e-butikerna är fler än någonsin, men det stora utbudet på nätet innebär att företagen måste jobba mer effektivt med sin marknadsföring för att sticka ut på marknaden. I vår undersökning svarar även e-handlarna att sajtens utseende och en välfungerande kundservice också är viktiga faktorer för framgång, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.

Ljus vinter för e-handeln
Under de kommande tre månaderna spår många e-handlare en mer positiv utveckling. Hela 45 procent uppger nämligen att deras tillväxt kommer vara stark eller mycket stark under det närmsta kvartalet. Enligt e-butikerna är det främst mer effektiv marknadsföring som kommer att generera en bättre tillväxt. 18 procent tror även att en högre efterfrågan på deras produkter kommer att öka deras försäljning den kommande tremånadersperioden.

Topplista – E-butikernas främsta framgångsfaktor under nästa kvartal

  1. Effektiv marknadsföring 48 procent
  2. Välfungerande kundservice 24 procent
  3. Bra utformning och design av sajten 23 procent
  4. Välfungerande logistik och leverans 21 procent
  5. Tillräcklig lagerhållning 18 procent


E-butikernas tillväxt:

Senaste 3 mån Kommande 3 mån
Mycket stark 4 % 7 %
Stark 27 % 38 %
Svag 38 % 43 %
Ingen tillväxt 28 % 12 %
Negativ tillväxt 4 % 2 %

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in