Ekonomi | Lösning för Sundbyviks elever ska utredas om skolan lägger ner kurs

Av på 13 februari, 2015

Regionstyrelsen föreslås avslå Stiftelsen Valjevikens ansökan om bidrag. Det förslaget till beslut har regiondirektör Rickard Simonsson lämnat till styrelsen som ska behandla ärendet den 24 februari.

Regionkansliet föreslås samtidigt få ett uppdrag att, gemensamt med Fellingsbro folkhögskola och andra aktörer ta, fram en lösning för den målgrupp som i dag är aktuell på Sundbyvik. Detta kommer att göras om Stiftelsen Valjeviken står fast vid sitt beslut att lägga ner kursen.

Om stiftelsen lägger fullföljer sitt beslut kommer vi aktivt, bland annat tillsammans med elever och brukarföreningar, verka för att det skapas alternativ för den här målgruppen. Ambitionen är att kunna ha en lösning till hösten, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Stiftelsen Valjeviken har också i en kompletterande skrivelse i januari 2015 påpekat att man söker bidrag till rehabilitering utöver de medel man får till sin folkhögskolekurs.

Min bedömning är att Sundbyviks folkhögskolelekurs inte är rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen utan en anpassad kurs för personer med hjärnskada, säger regiondirektör Rickard Simonsson.

Bakgrund:
Stiftelsen Valjeviken har den 2 september 2014 kommit in med en ansökan om ”högsta möjliga bidrag” till verksamheten på Sundbyvik med angivande av att det ekonomiska underskottet för Sundbyviks verksamhet är cirka tre miljoner kronor. I en kompletterande skrivelse i januari 2015 påpekas att man söker bidrag till rehabilitering utöver de medel man får till sin folkhögskolekurs.

Ekonomi, Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in