Ekonomi | Överskott i statens budget för november

Av på 24 december, 2015

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 21,8 miljarder kronor. Inkomsterna blev 84,9 miljarder kronor och utgifterna 63,2 miljarder kronor.

Det visar månadsutfallet för statens budget. Budgetsaldot för november 2014 var 11,0 miljarder kronor. För helåret 2015 räknar ESV med ett underskott i statens budget.

Inkomsterna blev 11,1 miljarder kronor högre i november jämfört med samma månad 2014. Skatteinkomsterna blev 9,5 miljarder kronor högre än i november 2014 och uppgick till 81,4 miljarder kronor. Ökningen beror främst på ett högre utfall för skatt på inkomster samt för skatt på varor och tjänster.

Utgifterna blev 0,3 miljarder kronor högre i november jämfört med samma månad 2014. Det är bland annat utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. och Försvar och samhällets krisberedskap som har ökat. Avgiften till Europeiska unionen har däremot minskat jämfört med november föregående år.

Enligt ESV:s senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna, beräknas budgetsaldot för 2015 bli ett underskott på 47 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget, med det preliminära helårsutfallet för 2015, publiceras den 28 januari 2016.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in