Ekonomi | Stora satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur

Av på 9 december, 2015

Länstrafiken styrelse har beslutat att satsa 16,5 miljoner kronor på kollektivtrafikens infrastruktur under 2016.

Bland de satsningar som ska genomföras finns nytt resecentrum i Askersund, pendlarparkeringar i Lekeberg och cykelparkeringar i Karlskoga, Kopparberg, Ställdalen, Pålsboda och Sköllersta. Dessutom ska resecentrum i Lindesberg och resecentrum i Hällefors byggas klart.

– Vi gör stora satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Med tillgängliga resecentrum och stationer blir det enklare att nå bussen eller tåget. Vi satsar även på att göra det lättare att parkera cykeln eller bilen för fortsatt färd med buss eller tåg, säger Mats Gunnarsson, ordförande i Länstrafikens styrelse.

Citybaneavtalet innebär att kommuner och landsting/regioner i Mälardalen bidrar med medfinansiering till bygget av den så kallade Citybanan. Det är inom ramen för det så kallade kompletterande uppdragsavtalet till Citybaneavtalet som Länstrafiken under åren 2013 -2017 fördelar totalt 53 miljoner kronor till kommunerna i länet samt Region Örebro län. Avsikten är att pengarna ska användas till satsningar som ger kortare restider med kollektivtrafiken eller leder till att fler människor väljer att åka med buss eller tåg i stället för bilen. Satsningarna görs i nära samverkan med kommunerna.

-Avsikten med dessa avtal är att Örebro kommun och Region Örebro län ska bidra till att skapa bättre tågförbindelser mellan Örebro och Stockholm, medan övriga kommuner i länet ska verka för att stärka kopplingen till Örebro med kollektivtrafiken, säger Anders Ceder, vice ordförande i Länstrafiken.

Följande satsningar görs 2016:

Åtgärd Kostnad (kr)
Resecentrum Hällefors 1 238 740
Resecentrum Lindesberg 2 520 000
Resecentrum Askersund 4 014 282
Järnvägsstation Degerfors 2 800 000
Järnvägsstation Ställdalen 339 656
Järnvägsstation Kopparberg 73 000
Bussprioritering vid trafiksignaler 400 000
Hållplatskurer 766 000
Pendlarparkering Hidingebrokorset 1 695 000
Pendlarparkering Brånstakorset 1 695 000
Cykelparkering Karlskoga busstation 400 000
Väderskydd och cykeltak Nora station 250 000
Cykelparkering Pålsboda 200 000
Cykelparkering Sköllersta 100 000
Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in