En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

By on 19 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen föreslår i en proposition att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Det föreslås även att den tillfälliga möjligheten för regeringen att meddela undantag från den så kallade femårsregeln för företagare ska gälla tills vidare.

– Vi står nu i början av en lågkonjunktur och det ekonomiska läget framåt är osäkert. Därför är det viktigt att individer som förlorar sitt arbete får möjlighet att ställa om och söka nytt jobb och samtidigt behålla den trygghet och stabilitet som a-kassan innebär, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Tidöpartierna har gjort det tydligt att vi prioriterar svenska löntagare och vår gemensamma välfärd. Vi betonar att vi är det sociala samvetet och är garanten för att vår välfärd är pålitlig och trygg. En viktig del av vår gemensamma välfärd är a-kassan. Det är en försäkring som skyddar arbetslösa och ger dem en ekonomisk buffert när den behövs som mest och måste fortsätta värnas, säger Magnus Persson (SD), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

För att stärka enskildas trygghet under covid-19-pandemin infördes vissa tillfälliga bestämmelser i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna innebär lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret och en tillfällig möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den så kallade femårsregeln.

Regeringen föreslår nu att de tillfälliga bestämmelserna ska gälla tills vidare.

Förslagen bedöms utöka utgifterna med 173 miljoner kronor 2024 och därefter med 171 miljoner kronor per år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login