Endast 0,6 procent av världens bistånd går till att stoppa våld mot barn

By on 24 maj, 2017
Våld mot barn äventyrar barns utveckling, hälsa och utbildning. Det är ett globalt problem som leder till stort lidande och höga samhällskostnader.

Idag släpps den internationella rapporten Counting Pennies som för första gången visar hur mycket av det totala biståndet i världen som går till att bekämpa våld mot barn. Varje år drabbas mer än en miljard barn av någon form av våld. Trots detta går bara 0.6 procent av det totala statliga utvecklingsbiståndet i världen till att stoppa våld mot barn.

Stödet är förhållandevis litet även från de länder som ger mest – däribland Sverige. I rapporten Counting Pennies, som publiceras den 24 maj, framgår det att det totala statliga utvecklingsbiståndet i världen år 2015 var 174 miljarder dollar. Mindre än 0.6 procent av den här summan gick till att stoppa våld mot barn.

”Samtidigt som vi vill rosa alla de stater som kämpar för att stoppa våld mot barn, är det djupt oroande att mindre än 1,1 miljarder dollar av det samlade statliga utvecklingsbiståndet i världen beräknas vara öronmärkt för att bekämpa det här omfattande humanitära problemet,” säger Marta Santos Pais, FN: s generalsekreterares särskilde representant för våld mot barn.

Våld mot barn äventyrar barns utveckling, hälsa och utbildning. Det är ett globalt problem som leder till stort lidande och som innebär en mycket hög kostnad för samhället. FN:s globala mål för en hållbar utveckling inkluderar tydligt målet att få stopp på alla former av våld mot barn (delmål 16.2). Senast 2030 ska målen vara uppfyllda och i rapporten framgår det att mer resurser behöver avsättas för att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

80 procent av det globala stödet för att stoppa våld mot barn kommer från sex givare: Kanada, USA, Sverige, Storbritannien, Tyskland och EU-institutioner. Även för de länder som ger mest, däribland Sverige, är stödet förhållandevis litet.

”Jag hoppas att den här rapporten ska bli en ögonöppnare, både för regeringar och hjälporganisationer,” säger Anna Svärd, generalsekreterare på Barnfonden som är en av organisationerna bakom undersökningen. ”Att stoppa våld mot barn är ett av de nya hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och om vi verkligen ska nå det målet måste mer biståndspengar användas till just detta.”

Om undersökningen:
Undersökningen har utförts av Development Iniative på uppdrag av World Vision International, SOS Children’s Villagages, Save the Children och Barnfonden/ChildFund Alliance. Development Iniatiative arbetar med att mäta och analysera data och information om det internationella utvecklingsarbetet. Underlaget kommer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login