Enkät om framtidens trafik i Örebro

Av på 25 januari, 2022

”Hur tycker du trafiken i Örebro ska utformas i framtiden?”. Den frågan kommer inom kort att ställas i en enkät till 1 200 slumpvis utvalda invånare i kommunen.
 
– Genom det EU-finansierade projektet Rena resan har vi fått möjlighet att ta reda på mer om hur invånarna vill ha staden. Det är viktigt att veta vad våra invånare tycker och det ska bli intressant att se om finns några skillnader mellan olika städer, säger Andreas Ahlstam, enhetschef Stadsmiljö och trafik, Örebro kommun.

Enkäten skickas ut 26 januari till 1 200 slumpvis utvalda invånare mellan 18 och 84 år i Örebro kommun. De som får enkäten ombeds välja mellan tre alternativ: ett där bilarna får ökad framkomlighet jämfört med idag, ett som tydligt prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafik, samt ett alternativ där staden anpassas för de oskyddade trafikanterna och för kollektivtrafiken, men fortfarande är tillgänglig med bil. Samma frågor, där tre möjliga alternativ beskrivs i text och bild, kommer att ställas till invånarna i Eskilstuna, Norrköping och Linköping.

– En likande undersökning gjordes i Örebro för femton år sedan. Staden har vuxit mycket sedan dess och vi ser fram emot att få en uppdaterad bild, säger Andreas Ahlstam.

Undersökningen genomförs av företaget Indikator och enkäten kan besvaras både digitalt och på papper. Resultatet kommer sedan att presenteras i en rapport och kommer även gå att ta del av på orebro.se.

En del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan

Örebro kommun ingår i ett treårigt EU-projekt, Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län och vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige. Projektet får stöd av Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in