EU-förslag om resor bör stoppas

By on 25 januari, 2024
Arkivbild

EU-kommissionen lade i slutet av förra året ett antal förslag om justeringar i EU:s direktiv för paketresor, initiativet har haft som syfte att komma till rätta med tillkortakommanden som blev tydliga under pandemin.

Bland annat vill man begränsa möjligheterna till förskottsbetalningar, samt vidga begreppet paketresor.

De nordiska resebranschorganisationerna uppmanar i en gemensam debattartikel i Altinget, de nordiska regeringarna att verka för att förslaget återremitteras eller modifieras. Främst bör förslaget om begränsningar i förskottsbetalningar, samt utvidgningen av definitionen av paketresor tas bort.

– Kommissionen skall avhålla sig för att i ännu större utsträckning detaljreglera villkoren för paketresor. Paketresedirektivet innebär redan idag att resenärerna åtnjuter det starkaste skyddet som man kan tänka sig som konsument. Detta är i grunden bra. Men att begränsa förskottsbetalningar som redan är skyddade av resegarantier är att gå för långt. Detta kommer att slå ut små och medelstora resebolag samt göra paketresorna dyrare. Resultatet blir att fler väljer bort paketresor och går därmed miste om skyddet och tryggheten som regelverket ger idag, säger Didrik von Seth Generalsekreterare i SRF, Svenska Resebranschföreningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Resebranschföreningen

You must be logged in to post a comment Login