EU:s förslag om metaller riskerar försämra miljöprövningen

By on 18 mars, 2023
Arkivbild

I dagarna har EU-kommissionen lämnat ett förslag om hur EU ska kunna möta det ökande behovet av så kallade kritiska metaller inom unionen, Naturskyddsföreningen anser att förslaget riskerar att försämra kvaliteten på miljöprövningen och i slutändan ge tillstånd till gruvor som skapar problem för miljön och lokalsamhället.

– Gruvor ger ofrånkomligen en mycket stor påverkan på både miljön och för de människor som bor och verkar på platsen för gruvan. Samtidigt behövs så kallade kritiska metaller och andra råvaror för omställningen till fossilfri energi. Men det finns en stor risk att forcerade miljöprövningar leder till sämre miljökrav och tillstånd till gruvor på olämpliga platser, säger Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser att förslaget om korta, tidsbegränsade tillståndsprocesser på två år för nya gruvor medför en stor risk. Föreningen är inte emot kortare handläggningstider, men att handläggningstider ibland blir långa beror enligt föreningen ofta på bristfälliga underlag från sökanden, bristande kapacitet vid handläggningar, eller svåra ställningstaganden om miljökonsekvenser eller annan påverkan.

EU:s lagförslag innehåller också nya regler för alternativa metoder som återvinning och utvinning ur befintligt gruvavfall, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. Dessa alternativa metoder är mycket eftersatta idag både i Europa och Sverige, och enligt föreningen måste dessa metoder utvecklas kraftfullt innan nya gruvor planeras.

– Vi måste inse att metaller och mineraler är en ändlig resurs, och klimatomställningen måste ske med hänsyn till det. Återvinning, återbruk av produkter och alternativ utvinning måste öka kraftigt om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle och för att minska beroende av import från länder som Kina och DRC (Demokratiska republiken Kongo), säger Karin Lexén.

Så kallade kritiska råvaror (Critical Raw Materials) är främst metaller som bland andra litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Flera av dessa används i teknik som är väsentlig för omställningen till ett fossilfritt samhälle, exempelvis i elfordonsbatterier och vindturbiner. Även om den största delen idag används till andra ändamål, som oljeraffinering, flygplanstillverkning och vapensystem beräknas behovet öka kraftigt de kommande åren.

Den övervägande delen av de så kallade kritiska råvarorna importeras från länder utanför EU, vilket innebär en geopolitisk sårbarhet i relation till länder som Kina. Mot denna bakgrund aviserade kommissionens ordförande i höstas det lagförslag som nu presenteras. Syftet är framför allt att öka graden av självförsörjning inom EU.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login