Felaktig laddning av elfordon kan få allvarliga konsekvenser

By on 13 januari, 2017

Elfordonsflottan ökar i snabb takt och behoven att ladda bilarna blir allt större, kunskapen om hur laddningen av elbilar bör gå till är däremot mycket begränsad.

– Det är inte ovanligt att den laddas via ett vanligt vägguttag. Detta kan få mycket stora konsekvenser, säger Joakim Forsmark, vd på Rexel.

Antalet elbilar i Sverige ökar i snabb takt, från 3 000 laddbara fordon 2014 till i dag över 28 000 fordon. Under 2016 var ökningen över 75 procent.

Prognosen är att under 2017–2018 kommer antalet elbilar och laddhybrider att öka ytterligare då fler modeller kommer att erbjudas. Därmed blir elbilar och laddhybrider ett vanligare inslag på verkstäder runt om i landet.

Våra medlemmar i SFVF kommer behöva ladda sina kunders bilar när bilen är på verkstaden. Det är väldigt viktigt att säkerställa att bilen laddas på ett säkert sätt, säger Bo Ericsson, vd på Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

För att minska riskerna och öka kunskapen har SFVF inlett ett samarbete med Rexel, en av världens största elgrossistkoncerner.

Att ladda elbilen i ett vanligt vägguttag är en stor säkerhetsrisk och elsäkerhetsverket avråder starkt från att ladda på det sättet. Det som kan ske är att en kraftig värmeutveckling uppstår i kontakter och uttag vilket i värsta fall kan leda till brand. Detta kan få stora konsekvenser, framförallt inne på en verkstad, säger Joakim Forsmark, vd på Rexel.

Att erbjuda laddning till kunder kommer med stor sannolikhet innebära ökad kundnöjdhet och återbesöksfrekvensen kommer öka nästa gång något behöver göras med bilen. Det kommer även ge konkurrensfördel gentemot andra verkstäder eftersom det blir bekvämt och enkelt för kunden att lämna in sin bil på en verkstad som kan se till att bilen är laddad när den hämtas.

Man kan välja att koppla laddstationen till en betaltjänst och låta vem som helst komma och ladda mot exempelvis timdebitering när verkstaden inte har öppet. Detta kan då ge en intäkt samt att det finns möjlighet att marknadsföra sin laddplats via olika appar, till exempel Laddkoll.

I samarbete med Rexel har vi nu tagit fram ett erbjudande på fyra olika laddstationer med betaltjänster och möjlighet till installation. Detta är ett riktigt bra erbjudande, säger Bo Ericsson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login