Fler än hälften oroade för smittspridning från storskalig djurhållning

By on 4 juni, 2021

Majoriteten av svenskarna är oroade för smittspridning från storskalig djurhållning, det visar en ny opinionsundersökning från Novus. Nu har Djurens Rätt, Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, tagit fram ett åtgärdspaket till regeringen för att förhindra att pandemier som Covid-19 ska uppkomma framöver.

Bland annat om en uppmaning att sätta ett slutdatum för att hålla minkar i bur i Sverige.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Novus (2021) är drygt hälften av alla svenskar, 52 %, oroade för smittspridning från storskalig djurhållning. Det kan jämföras med att 64 % av svenskarna upplever oro för klimatförändringarna enligt en undersökning från Sifo 2021. Det är också en något högre andel än de 47 % av befolkningen som upplever oro för brottsligheten i samhället (Nationella trygghetsundersökningen 2020).

– Vi kan inte fortsätta hålla djur i bur och trängsel. Det är dags att vi stänger ner djurfabrikerna för att förhindra nästa pandemi. Inte minst är minkfarmerna något som regeringen måste prioritera att stänga ned. Både för att lyssna på samhällets oro för smittspridning i enlighet med opinionsundersökningen, men också för att stärka djurskyddet. Det här kräver förhållandevis enkla åtgärder jämfört med att begränsa klimatförändringarna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Att bristfällig och storskalig djurhållning innebär omfattande risker för smittspridning har uppmärksammats under pandemin. Utbrottet av SARS-CoV-2 tog troligen sin början på en djurmarknad i Kina där olika djurslag hölls tätt tillsammans under katastrofala förhållanden. Men riskerna för virusspridning stannar inte vid djurmarknader, utan finns även i Sverige inom den storskaliga djurindustrin. 

Under 2021 är det förbjudet att föda upp minkar i Sverige på grund av omfattande utbrott av SARS-CoV-2 på minkfarmer. Att minkarna smittats med viruset hänger samman med att de hålls tätt i gallerburar i industrin utan möjlighet till social distansering. Hur viruset sprids mellan gårdarna är ännu oklart.

Under våren har också den hittills mest omfattande spridningen av fågelinfluensan i Sverige pågått, vilket har resulterat i massavlivningar och förbud mot att låta hönor vistas utomhus.
Men trots detta har smittspridningen inte kunnat hejdas. Risken finns att fågelinfluensan och liknande virus muterar och leder till nya virusutbrott som hotar folkhälsan på samma sätt som SARS-CoV-2. 

Djurens Rätt föreslår en rad åtgärder för att minska risken för att framtida pandemier tar sin utgångspunkt i svenska djurfabriker.

Djurens Rätts tre viktigaste förslag:

  • Inför fortsatt avelsförbud på minkfarmer och sätt ett slutdatum för att hålla minkar i bur.
  • Inför ett slutdatum då fler än 10 000 individer, eller 100 djurenheter, inte längre får hållas på samma anläggning.
  • Sätt ett mål i den nationella livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Djurens Rätt

You must be logged in to post a comment Login