Fler barn måste få tillgång till livräddande tuberkulosläkemedel

Av på 4 september, 2021
En sexårig patient med läkemedelsresistent tuberkulos får rådgivning vid Läkare Utan Gränsers klinik i Mumbai. Foto: Atul Loke

Varje år insjuknar 1,2 miljoner barn i tuberkulos och fler än 200 000 dör. Det finns nya, effektiva läkemedel för barn men på grund av de höga priserna är det många som fortfarande inte har tillgång till dem.

Världshälsoorganisationen WHO släppte i slutet av augusti nya riktlinjer kring behandling av läkemedelsresistent tuberkulos hos barn. Riktlinjerna förespråkar peroral behandling med läkemedlen bedakilin och/eller delamanid. En sådan behandling underlättar för både barnen och deras vårdnadshavare eftersom det då inte längre blir nödvändigt att använda äldre, toxiska läkemedel som måste injiceras och kan orsaka dövhet.

Om WHO:s nya rekommendationer ska kunna införas i de länder som är hårdast drabbade av tbc behöver de få tillgång till de pediatriska varianterna av bedakilin, som tillverkas av Johnson & Johnson, och delamanid, som tillverkas av Otsuka och Viatris. Tillgång till de pediatriska varianterna har varit en utmaning på grund av de höga priserna, att läkemedlen inte registrerats i länderna samt bristen på konkurrens från generiska tillverkare.

Läkare Utan Gränsers erfarenhet har visat att läkemedelsbolagen inte prioriterar att registrera och tillhandahålla barnvarianter av läkemedel. När det bara finns en tillverkare av ett läkemedel resulterar detta ofta i att de pediatriska varianterna blir dyrare än motsvarande för vuxna.

Mabel Morales, medicinskt ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Indien, kommenterar situationen så här:

”WHO:s nya riktlinjer är ett viktigt steg framåt för att barn med resistent tbc ska få tillgång till peroral behandling och slippa smärtsamma injektioner. Men om de olika hinder som finns för att barn ska få tillgång till de nya läkemedlen kommer dessa även fortsättningsvis att vara en avlägsen dröm.

Det höga priset på delamanid – närmare 15 000 svenska kronor för en hel behandling – har begränsat tillgången avsevärt. I Indien har förhandlingarna med Otsuka och Viatris inte varit framgångsrika, tillverkarna har vägrat sänka priset till runt 10 000 svenska kronor vilket är det pris som Sydafrika betalar. Priset för barnvarianterna av bedakilin är även de för höga. Läkemedelsbolagen Otsuka och Johnson & Johnson måste öppna för generisk tillverkning av läkemedlen och en sänkning av priserna så att de värst drabbade länderna får en chans att utvidga sin respons mot tbc.

Läkare Utan Gränser uppmanar också regeringarna i de värst drabbade länderna att vidta åtgärder för att komma runt patenthinder och för att tillåta generiska producenter att tillverka dessa livräddande läkemedel

Vid Läkare Utan Gränsers klinik i Mumbai tar vi i princip dagligen emot barn med resistent tuberkulos. Vi vill inte längre se hur dessa barn drabbas av svåra biverkningar av de äldre, injektionsbaserade läkemedlen – framför allt inte när det numera finns effektiva läkemedel för oralt bruk på andra ställen i världen.”

Världen
Örebronyheter

Källa Läkare Utan Gränser

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in