Fler elnätsbolag inför effektavgift

By on 24 september, 2021

Vissa elnätsbolag har sedan tidigare tagit ut en effektavgift på nätfakturan. Effektavgiften baseras ofta på hur mycket el du använder samtidigt och vid vilka tidpunkter på dygnet. Nu tar allt fler elnätsbolag efter modellen för att uppmana konsumenter till att sprida ut sin elanvändning under dygnet för att kunna motverka kapacitetsbrist.

Det blir allt vanligare att elnätsbolag tar ut en effektavgift. Förutom nätavgift, överföringsavgift och energiskatt kan du som konsument också behöva betala för den effekt du använder. Det vill säga att du debiteras högre om du använder mycket el samtidigt jämfört med om du sprider ut din elförbrukning. Ett antal elnätsbolag har sedan några år tillbaka tagit betalt för effektavgift och flertalet elnätsbolag har infört det den senaste tiden.

Ändra elanvändning och motverka effekttoppar

Anledningen till att fler inför effektavgift är att man vill motverka kapacitetsbrist och uppmana konsumenter att sprida ut sin elanvändning under dygnet. Elnätet idag belastas hårt under vissa tidpunkter på dygnet och vissa delar av året då många använder mycket el samtidigt. Dessa tidpunkter brukar kallas för effekttoppar.

– Det finns ett intresse av att försöka ändra sättet vi använder el för att minska belastningen på elnätet. Speciellt i storstäder är det vid vissa tidpunkter på dygnet extremt hög belastning så det lär bli fler nätbolag i större städer som inför effektavgifter i framtiden, berättar Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

Hur effektavgiften ska beräknas och vad du som konsument förväntas betala för detta skiljer mellan elnätsbolagen. Energimarknadsinspektionen (EI), som övervakar och utvecklar energimarknaden, har ett pågående projekt på uppdrag av regeringen att se över vilka föreskrifter som ska gälla vid tariffutformning av effektivt utnyttjande av elnätet. EI förespråkar att effektavgiften ska baseras på när elnätet är som mest belastat och inte när konsumenten använder som mest.

Så kan du som konsument tänka

Som konsument kan du inte kan byta elnätsbolag och på så vis inte komma undan effektavgiften, om ditt elnätsbolag inför avgiften. Här gäller det istället att försöka tänka igenom elanvändningen i hushållet och hur elförbrukningen ser ut över dygnet. Genom att hålla koll på hur din elförbrukning ser ut kan du snabbt lära dig när du använder som mest el på dygnet.

– De timmar på dygnet när vi är hemma använder vi såklart mest el, men många produkter går att styra smart via timers. Kanske kan vi ställa timer på diskmaskinen eller tvättmaskinen så att de startar en tid innan vi kommer hem på kvällen? Även om många hushållsmaskiner drar lite el nuförtiden så kan det vara klokt att redan nu börja se över hur man bäst sprider ut sin elförbrukning, tipsar Kajsa Sundqvist om.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login