Fler satsningar krävs för en väl fungerande marknad

Av på 19 september, 2013

I årets budgetproposition konstateras att konsumentpolitiken är sektorsövergripande och berör väsentligt fler områden än de som konsumentministern har direkt ansvar för. Konsumentfrågorna spänner över flera politikområden som finans, energi, konkurrens, IT och miljöpolitik. Trots detta saknas ofta konsumentperspektivet och konkreta satsningar på konsumenterna inom dessa områden.

De senaste åren har ordet ”konsument” blivit allt mer vanligt förekommande i budgetpropositionerna och betydelsen av konsumentens möjlighet till goda och informerade val lyfts fram.

−Trots att regeringen säger sig vilja skapa välfungerande marknader i balans verkar man inte se behovet av en stark konsumentpolitik. En sådan ger möjlighet för konsumenter att påverka med sin konsumtion och göra informerade val på alla områden. Ett exempel är hälsoområdet, där omreglerade marknader ställer höga krav på konsumenten att välja rätt. Trots detta lyser verkliga satsningar för konsumenten i dessa komplexa vårdsituationer med sin frånvaro, säger Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter.

Konsumentminister Birgitta Ohlsson presenterade i söndags regeringen åtgärder för framtidens stöd till konsumenterna. Sveriges Konsumenter välkomnar satsningar på konsumentvägledning, men konstaterar att regeringens lösning riskerar att minska det totala stödet till konsumenterna, och i synnerhet till utsatta konsumenter. Detta då det finns risk att kommuner lägger ner den kommunala konsumentvägledningen, med hänvisning till den nationella som regeringen vill införa.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in