Fler vårdplatser tryggar patientsäkerheten

By on 2 juni, 2017
Arkivbild

För att säkra behovet av vårdplatser vid länets sjukhus fortsätter Region Örebro län att köpa externa vårdplatser av Attendo Sverige AB vid Rynningeviken i Örebro. Det nya avtalet sträcker sig fram till och med 31 mars 2018 och omfattar 18-22 vårdplatser. Avtalet är en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård. Region Örebro läns kostnad beräknas till 13,2 miljoner kronor.

Att ha tillräckligt många vårdplatser är en viktig patientsäkerhetsfråga, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Om vi saknar vårdplatser på sjukhusen påverkar det vår förmåga att bedriva en god och trygg vård på sjukhuset. Med vårdplatserna vid Rynningeviken avlastar vi främst Universitetssjukhuset Örebro så att vårdplatser finns för patienter som verkligen behöver sjukhusvård. De externa vårdplatserna är också en pusselbit i sommarplaneringen

Vårdplatserna vid Rynningeviken har fungerat bra
Långsiktigt är vår ambition att inte vara beroende av externa vårdplatser, fortsätter Andreas Svahn. Ett arbete pågår omkring detta och målet är att vi ska nå dit nästa år. Jag vill också säga att vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna vid Rynningeviken hittills har fungerat, och kunnat avlasta främst Universitetssjukhuset Örebro.

Minskar risken för överbeläggningar
Eva Slätmo är områdeschef på Universitetssjukhuset Örebro. Hon menar att vårdplatserna vid Rynningeviken för närvarande är nödvändiga för klara vårduppdraget vid USÖ.
– Vårdplatserna behövs för närvarande och kommer även fortsättningsvis att användas för patienter som är utskrivningsklara och väntar på kommunala insatser. Det innebär, som tidigare, möjligheter att minska risken för överbeläggningar, förkorta väntetider på akutmottagningen och öka tillgängligheten till planerad vård.

Fakta:
Samtliga patienter som ska vårdas på boendet vid Rynningeviken är utskrivningsklara och väntar antingen på vårdplanering eller på kommunala insatser. Patienterna är inskrivna på Universitetssjukhuset Örebro med en vård som regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Region Örebro län kommer att ha det medicinska ansvaret för dessa vårdplatser och stå för läkarbemanning och bemanning av medicinska vårdadministratörer, medan omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor är anställda av Attendo.
Beläggningen vid Rynningeviken har varit i genomsnitt 82 procent (2016). Andelen återinläggningar för patienter som skrivits ut från Rynningeviken uppgår till cirka fem procent (2016), vilket är lägre än såväl Region Örebro läns som rikets genomsnitt.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login