Flödet ökar kraftigt och spotpriset sätter nytt bottenrekord

Av på 30 maj, 2020

Med helgens nederbörd och stigande temperaturer har flödet gått från långt under normalt för årstiden upp till normalt. Under den kommande veckan kommer flödet att fortsätta öka och prognoserna förutspår flödesmängder som är betydligt högre än normalt. Enligt prognoserna ska toppen komma redan nästa vecka men höga flöden förväntas hela sommaren.

Förutom ökade flöden slogs plötsligt överföringskabeln mellan Norge och Danmark ut. Det resulterade på tisdagen i det lägsta spotpris genom tiderna, när dygnspriset hamnade på 1,54 €/MWh i Sydnorge. Det nordiska priset föll till under € 5/MWh på tisdagen och med fall i de övriga prisområdena fortsatte det nordiska systempriset att falla för att på onsdagen ligga på 4,19 €/MWh.

Motsatt på terminsmarknaden
På terminsmarknaden, där man handlar kraft för leveranser framåt i tiden, råder en helt annan stämning än på spotmarknaden. En uppgång i koldioxidpriset är den främsta drivkraften som har lett till att de europeiska terminspriserna stiger, något som drar med sig de nordiska terminspriserna. Ser vi på de övriga råvarorna har kol- och gaspriserna planat ut den senaste veckan och dessa är viktiga indikatorer för framtida kraftpriser i Europa.

Återöppnandet av Europa efter coronaåtgärderna är den underliggande orsaken till att investerare och inköpschefer i Europa nu är mer optimistiska än vad de var nyss. Detta har bidragit till att lyfta aktiebörser och ger en försiktig optimism vad gäller råvarupriserna. Här kommer smittans fortsatta utveckling att få stor betydelse för marknadernas utveckling framöver.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 20,6 TWh (- 2 TWh)
Systempris: 10,02 €/MWh (- 1,59 €/MWh)
Terminspris YR-2021: 22,70 €/MWh (+ 0,90 €/MWh)

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Entelios

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in