Flygets återhämtning kan ta fart

By on 9 oktober, 2021
Foto: Transportstyrelsen

Flygbranschen går nu in i en mer stabil återhämtningsfas. Framför allt utrikesresandet har goda möjligheter att ta ett rejält kliv framåt under nästa år. Det visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2021-2027.

Vårens dystra prognos över flygbranschens passagerarsiffror har skrivits upp. Under förutsättning att pandemin inte för med sig några större bakslag finns möjligheten till total återhämtning inom räckhåll under prognosperioden.

– Det finns givetvis fortfarande många osäkerhetsfaktorer, men trots det ser vi en ljusning när det gäller flygbranschens utveckling. Redan nästa år bedömer vi att utrikesresenärerna ger sig upp i luften igen. Man kan nog på goda grunder räkna med att europatrafiken återhämtar sig snabbare än övrig utrikestrafik, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Ny prognosmetod

Eftersom flygbranschens kris har varit så djup har Transportstyrelsen ändrat sin prognosmetod och delat in perioden i två faser. Den första sträcker sig mellan 2021 och 2023 och är mer osäker på grund av pandemins utveckling. Den andra fasen utgår ifrån att samhället har återgått till det normala och att även resandets mönster har normaliserats, men med en bestående minskning av affärsresor. Dessutom presenteras denna gång ett låg- respektive högalternativ i prognosen.

Det totala antalet passagerare till och från svenska flygplatser uppgick år 2019 till 22,4 miljoner. Under pandemiåret 2020 sjönk antalet till 5,6 miljoner och prognosen för i år är satt till närmare 6,4 miljoner passagerare. Nästa år uppskattas siffran öka till 13,8 miljoner.

När det kommer till utrikestrafiken är den procentuella ökningen större. Årets uppskattade 3,75 miljoner utrikespassagerare stiger till 10,2 miljoner redan nästa år. Enligt huvudprognosen kan utrikesflyget vara uppe i 97 procent av 2019 års passagerarantal år 2027.

Utsläpp av koldioxid

Prognosen redogör även för flygets utsläpp av koldioxid. Mellan år 2004 och 2019 minskade koldioxidutsläppet per passagerare med 21 procent. Samtidigt ökade dock antalet passagerare med 62 procent, vilket innebär att det totala utsläppet av koldioxid har ökat med 28 procent.

– Det är positivt att utsläppsnivån per passagerare sjunker, men det är viktigt att branschen fortsätter att tillverka allt mer bränsleeffektiva flygplan och blanda in mer biobränsle för att den totala utsläppsmängden ska minska, säger Simon Posluk.

När det gäller pandemins effekt på utsläppen från flygtrafiken är minskningen tydlig. Under både 2020 och 2021 uppskattas koldioxidutsläppet endast uppgå till knappt en fjärdedel av 2019 års utsläppsnivå.

År 2027 beräknas koldioxidutsläppet för inrikesflyg ha minskat med 53 procent jämfört med 2019. För utrikesflyget är motsvarande minskning 32 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login