Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Örebro kommun

By on 20 augusti, 2022
Arkivbild

Förutsättningarna för små företag i Örebro kommun ligger nära riksgenomsnittet, men bättre än många andra kommuner i Örebro län. Jämfört med förra året har förutsättningarna förbättrats.

Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Örebro kommun är rankad 120 av 290. Det är 69 placeringar bättre än förra året.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Örebro län har Kumla bäst förutsättningar, och hamnar på plats 43 av 290. Ljusnarsberg ligger lägst i länet (plats 274 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Örebro kommun

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Örebro kommun ligger påtagligt sämre till än snittet i fem av dessa, men bättre i fyra.

Demografin, kapitalförsörjningen och kommunens välfärdsåtagande drar upp kommunens betyg, medan överlevnadsgraden bland nya företag, trygghetsinsatser och skolsystemet är relativa svagheter.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Ydre kommun i Östergötland, följt av skånska Vellinge och Älvsbyn i Norrbotten. En intressant förändring är att storstadskommunerna fått viss konkurrens av kommuner utanför dessa.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägrearbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Örebro kommun är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en större stad. Det finns sammanlagt 21 sådana här kommuner.

Örebro kommun klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nio av 21.

– De viktigaste åtgärderna, för en regering efter valet, är att förbättra villkoren för småföretagare genom att sänka arbetsgivaravgiften och garantera att polisen följer upp alla brott mot företag runt om i hela landet. Det måste bli tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Om Småföretagarindex
Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Förutsättningar för småföretag i Örebro län – rapporter för alla kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i samtliga landets kommuner. Du kan ladda ner rapporterna genom länkarna i tabellen nedan.

Kommun Ranking Förändring
Kumla 43/290 +109 
Lekeberg 88/290 −13 
Askersund 115/290 +92 
Örebro 120/290 +69 
Laxå 175/290 +68 
Karlskoga 186/290 +71 
Hällefors 201/290 +58 
Lindesberg 224/290 −1 
Nora 236/290 −12 
Hallsberg 242/290 +25 
Degerfors 267/290 +14 
Ljusnarsberg 274/290 +9 

 

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Småföretagarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login