Försämrade förhållanden på arbetsmarknaden upphov till ökad bolåneoro

Av på 21 oktober, 2020
Arkivbild

Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan coronapandemin slog till och många svenskar har blivit utsatta för förändringar i sina anställningar under 2020. Faktum är att var sjätte svensk har förlorat inkomst till följd av förändringar i anställningen under pågående kris. Bland berörda upplever dessutom drygt var tredje person en stor oro kring att bli hårdare bedömda vid ansökan om bolån.

Det visar Bluestep-rapporten 2020.

Bluestep Bank lanserar nu Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Undersökningen visar bland annat hur svenskarnas jobbsituation och privatekonomi påverkats sedan coronapandemin bröt ut. Bland respondenterna uppger så många som 17 procent att deras inkomst påverkats negativt som följd av förändringar i anställning under coronakrisen. Och den vanligaste anledningen till detta är att man blivit permitterad.

Enligt färska siffror från Finansinspektionen har 170 000 bolånetagare pausat sina amorteringar1, vilket indikerar på ett utbrett behov hos hushåll att sänka sina utgifter. Och samtidigt visar Bluestep-rapporten 2020 på en ökad ekonomisk oro. Bland dem vars inkomst har påverkats negativt svarar nämligen 37 procent att de nu oroar sig över möjligheterna att få bolån. Hur stor oron är skiljer sig dock mellan könen. Hela 46 procent av kvinnorna uppger att de känner oro. Motsvarande siffra bland männen är 31 procent.

– Under våren blev många svenskar permitterade eller varslade om uppsägning vilket vår rapport visar har bidragit till att många nu är oroade över möjligheterna att få bolån. På Bluestep Bank har vi sedan starten jobbat flexibelt, vi tar därför alltid hänsyn till varje persons unika situation och arbetar för att hitta individuella lösningar för våra kunder. Kanske är detta viktigare än någonsin just nu när arbetsförhållanden förändrats för en stor del. För att lyckas med detta krävs en modern syn på riskbedömning, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Unga värst drabbade

Hur hårt ekonomiskt svenskarna har drabbats av krisen skiljer sig mellan generationerna. Unga i åldrarna 18–29 år är de som har drabbats värst. Hela 36 procent i åldersgruppen uppger nämligen att deras inkomst försämrats på grund av förändringar i anställningen. Och en av de vanligaste orsakerna är att de har blivit arbetslösa. De i åldrarna 30–49 år är dock inte lika hårt drabbade, där är motsvarande siffra endast 16 procent.

…………….

Har din inkomst påverkats negativt som följd av förändringar i din anställning sedan coronapandemin?
  Total 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja, jag var tillsvidareanställd men har blivit varslad 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
Ja, jag har blivit permitterad 6 % 1 % 8 % 8 % 1 %
Ja, jag får inte lika många timmar som jag hade

innan

2 % 4 % 2 % 2 % 1 %
Ja, jag är numera projektanställd/visstidsanställd

sedan coronapandemin

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ja, jag var tillsvidareanställd innan

coronapandemin men frilansar nu

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ja, jag har blivit arbetslös 3 % 14 % 1 % 3 % 0 %
Ja, annat 5 % 15 % 3 % 3 % 3 %
Nej, min inkomst har inte påverkats negativt som

följd av en förändrad anställning

 

69 %

58 % 79 % 73 % 53 %
Annat 12 % 4 % 5 % 9 % 38 %
Vet ej 2 % 3 % 0 % 1 % 4 %
Oroar du dig över dina möjligheter att få bolån på grund av att din inkomst har påverkats negativt till följd av förändringar i din anställning?
  Total Män Kvinnor
Ja, mycket 12 % 10 % 17 %
Ja, till viss del 24 % 22 % 29 %
Nej 59 % 65 % 50 %
Vet ej 4 % 4 % 4 %

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Bluestep

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in