All posts tagged "Arbetsmarknad"

 • 31 personer i Örebro län har fått nya jobb utanför Samhall

  31 personer i Örebro län har fått nya jobb utanför Samhall, under 2022 lämnade 31 personer i Örebro län Samhall för nya jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. I hela Sverige var det 1483 personer som lämnade Samhall...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Bara en av tre i Örebro län är optimistisk

  Bara en av tre i Örebro län är optimistisk över arbetsmarknadens utveckling i länet – var femte rädd att förlora jobbet, det turbulenta ekonomiska läget påverkar många i Örebro län – 72 procent känner sig oroliga över...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Oro för ekonomin i söder men optimism i norr

  Oro för ekonomin i söder men optimism i norr – geografiska skillnader i synen på arbetsmarknaden. Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många svenskar – en klar majoritet, 64 procent, känner sig oroliga över att det ekonomiska läget ska...

  • Posted oktober 26, 2022
  • 0
 • Svenska arbetsmarknaden hetast i Europa

  Svenska arbetsgivare förväntar sig att den svenska sysselsättningen ska öka mest i Europa under det fjärde kvartalet. Endast Frankrike ligger på samma höga sysselsättningsprognos på +34 procent. Sammantaget är 2022 ett rekordår när det gäller viljan att...

  • Posted september 13, 2022
  • 0
 • Så utvecklades arbetsmarknaden i Karlskoga

  Så utvecklades arbetsmarknaden i Karlskoga under mandatperioden, medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Karlskoga kommuns...

  • Posted augusti 7, 2022
  • 0
 • Så utvecklades arbetsmarknaden i Örebro

  Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Örebro kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi. Newsworthy...

  • Posted juli 20, 2022
  • 0
 • Fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden under Q3

  Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark, med en förväntad global sysselsättningstrend på +33 procent under det tredje kvartalet – det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Starkast prognos ger Syd- och Nordamerika med +44 respektive +42 procent. Svenska arbetsgivare ser...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Samverkan mellan elev, skola och arbetsmarknad

  I projektet Arbetsmarknadskunskap erbjuder Handelskammaren Mälardalen föreläsningar för elever mellan 13 och 19 år, deras föräldrar och lärare. Målet är att ge bättre förutsättningar för mer medvetna framtidsval gällande studier och arbete – något som i sin...

  • Posted juni 1, 2022
  • 0
 • Boom på arbetsmarknaden i Mellansverige

  Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro ingår, förväntar sig en boom i jobbtillväxten under första kvartalet 2022 med en sysselsättningstrend på hela +42 procent, vilket är den mest positiva prognosen i landet. Som...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Kompetensförsörjningen säkras inför framtidens arbetsmarknad

  I ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad. Projektet heter...

  • Posted december 15, 2021
  • 0