Alla inlägg taggade "Arbetsmarknad"

 • Pandemins grepp om arbetsmarknaden lossnar

  Sommaren står i antågande och studenter tar examen från gymnasium, universitet och yrkeshögskolor de kommande tre veckorna. Framtiden har under det senaste året känts oviss för många, men ny statistik från Blocket Jobb visar att dubbelt så...

  • Skrivet juni 1, 2021
  • 0
 • Här finns jobben med lika lön oavsett kön

  Vill man komma ut på en arbetsmarknad där löneskillnader mellan kvinnor och män är som lägst, bör man satsa på en naturvetenskaplig högskoleutbildning. Det visar en analys av Naturvetarna. Kvinnor och män som läst naturvetenskapliga utbildningar har...

  • Skrivet februari 28, 2021
  • 0
 • Klasskillnaden på arbetsmarknaden ökar

  Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större, det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet. Förra året var drygt 21 procent av arbetarna visstidsanställda, jämfört med endast...

  • Skrivet februari 7, 2021
  • 0
 • EU-förslag hotar svensk arbetsmarknad

  LO säger bestämt nej till förslaget om lagstadgade minimilöner i EU, ytterst handlar det om Sverige ska ge ifrån sig makten över arbetsmarknaden till politikerna i EU. Det ”vattentäta” undantag som nämns för länder med kollektivavtalade villkor...

  • Skrivet november 2, 2020
  • 0
 • Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

  Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är...

  • Skrivet november 1, 2020
  • 0
 • Försämrade förhållanden på arbetsmarknaden upphov till ökad bolåneoro

  Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan coronapandemin slog till och många svenskar har blivit utsatta för förändringar i sina anställningar under 2020. Faktum är att var sjätte svensk har förlorat inkomst till följd av förändringar i anställningen under...

  • Skrivet oktober 21, 2020
  • 0
 • Byggnads välkomnar besked om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

  Tisdag 23 Juni blev det klart att regeringen går vidare med förslaget att införa så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Byggnads välkomnar förslaget som spås bidra till en mer...

  • Skrivet juni 26, 2020
  • 0
 • Mycket snabb återhämtning av aktiviteten på arbetsmarknaden efter första Corona-chocken

  Corona hade en mycket kraftig effekt på aktiviteten på arbetsmarknaden under första halvan av april månad. Som mest sjönk aktiviteten hos tjänstemän och akademiker med över 60% under början av april. Men därefter har det skett en...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0
 • Organiserade Brottsligheten äventyrar arbetsmarknaden

  Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ställer sig bakom uppmaningen från företaget ID06 att svenska myndigheter ”behöver kontrollera, samarbeta och öka samverkan, för att motverka den organiserade brottslighet som svärtar ner arbetsmarknaden, vårt land och den kloka och goda...

  • Skrivet januari 7, 2020
  • 0
 • Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer...

  • Skrivet mars 16, 2019
  • 0