Så utvecklades arbetsmarknaden i Karlskoga

By on 7 augusti, 2022
Arkivbild

Så utvecklades arbetsmarknaden i Karlskoga under mandatperioden, medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner.

Så här har Karlskoga kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.

Newsworthy kartlägger tillsammans med Dagens Samhälle utvecklingen i alla kommuner under mandatperioden i ljuset av data. I den här publiceringen tittar vi närmare på arbetsmarknaden i kommunen, genom studera tre centrala nyckeltal: Arbetslösheten, andelen invånare med ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”), och i vilken grad de som en gång fått bistånd behöver det igen.

Arbetslösheten: Lägre än före pandemin

Arbetslösheten i Sverige hade en topp omkring år 2010, i spåren av finanskrisen, och har sedan minskat stadigt, med en bottennotering sista majmånaden före covid 19-pandemin. Efter att ha rusat i början av pandemin, mot en topp under sommaren 2020, så föll den öppna arbetslösheten snabbt tillbaka, och hade i maj i år helt återhämtat sig.

Även i Karlskoga hade arbetslösheten i maj återhämtat sig, och låg på 6,6 procent, att jämföra med 6,8 procent före pandemin. När arbetslösheten var som högst under pandemin nådde den 9,1 procent, i juli 2020.

Även bland andra liknande kommuner har arbetslösheten oftast återhämtat sig. Bland de 38 kommuner i Svealand som kallas ”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommungruppsindelning, har arbetslösheten återhämtat sig helt efter pandemin i 22.

I hela landet är nu arbetslösheten tillbaka på förpandeminivåer i två av tre kommuner.

Karlskoga
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login