Försiktig optimism, men än dröjer jobben

Av på 8 augusti, 2013

En ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att svenska företag nu visar en försiktig optimism om framtiden. Investeringsviljan har ökat något sedan början av 2013 och en något högre andel företag räknar med att öka antalet anställda. Undersökningen är gjord globalt med drygt 3200 företag i 44 länder, däribland 150 svenska medelstora företag.

En tredjedel av de svenska företagen svarade i undersökningen som gjordes i maj att man är ganska optimistiska om framtiden. Balansmåttet (andelen optimistiska företag minskat med pessimistiska) är nu 19, vilket är en ökning med 35 procentenheter jämfört med för ett halvår sedan, då de svenska företagen låg på -16. En tredjedel av de intervjuade företagen räknar nu med att öka antalet anställda. Motsvarande siffra förra halvåret var 26 %. Andelen företag som ämnar minska antalet medarbetare har sjunkit från 20 till 13 procent, men över hälften av de intervjuade (52 %) räknar med att ligga kvar på samma sysselsättningsnivå som nu. En tredjedel av företagen ämnar öka sina investeringar.

– Det finns en strimma av tillförsikt bland de svenska företagen, även om de signaler vi nu får från omvärlden är ytterst blandade, kommenterar Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Att optimismen i USA ökar är dock viktigt för tillförsikten om ekonomin.

Optimismen ökar i USA, men minskar i Kina

Bland de stora världsekonomierna är det nu omvända världen. De amerikanska företagen visar under andra kvartalet en markant ökning i optimism och tror på tillväxt i sina verksamheter, medan optimismen i Kina har sjunkit till den lägsta nivån i undersökningens historia. Japan visar för första gången i undersökningen, som genomförts globalt sedan 2003, ett positivt balansmått.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in