Forskare vill öka delaktigheten

By on 26 november, 2022
Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild.
Foto: Elin Abelson.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter, patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården.

– Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Rättspsykiatrin är en speciell vårdform där patienten som begår brott vanligtvis skulle ha fått fängelse, men nu får vård för att personen har bedömts ha en allvarlig psykisk störning. Vården sker under tvångsvårdslagstiftning och patienterna har ofta en komplex sjukdomsbild.

Mikael Selvin har både arbetat som sjuksköterska inom rättspsykiatrin i många år och har även undervisat på sjuksköterskeutbildningen på Örebro universitet samt forskat och doktorerat. Nu är han tillbaka inom regionen i rollen som enhetschef för Rättspsykiatrisk avdelning 9 på Karlahuset.  

Han har tagit fram en unik enkät

– I min forskning ville jag undersöka den rättspsykiatriska vårdens kvalitet och beskriva begreppet patientdelaktighet från både ett patient- och personalperspektiv. Jag har även tagit fram en enkät som ska öka delaktigheten hos våra patienter. Nu ska vi bara testa den på ett större antal patienter så att vi får fram frågor som är begripliga och har en hög relevans. Om allt går enligt plan kommer enkäten vara klar att börja använda nästa år, säger Mikael Selvin.

Det var viktigt för honom att ta fram en enkät utifrån patientens perspektiv. Alla frågor är baserat på intervjuer med patienter där syftet är att undersöka patienters uppfattningar av begreppet delaktighet inom den rättspsykiatriska vården. I sin forskning har han också undersökt hur patienter och personal upplevde vårdens kvalitet och jämförde dessa med varandra. Resultatet visade att personalen skattade vårdens kvalitet högre och att patientdelaktigheten skattades lågt av båda grupperna.

– Därför kände jag att det var viktigt att fokusera på patientdelaktigheten. Det visade sig att känslan av delaktighet påverkas av flera faktorer. I mina intervjuer med patienterna lyfte de fram att en bra kommunikation genom dialog och diskussion var viktig. Patienten ville vara involverad och kunna påverka sin vård samt att ett ömsesidigt förtroende skulle finnas mellan personal och patient, berättar han.

Det finns utmaningar inom rättspsykiatrin gällande patientdelaktighet men Mikael Selvins forskning visar att frågan inte är svart eller vit och att det finns många faktorer som påverkar. Vårdgivarens insatser är betydelsefulla och med tanke på den speciella vårdformen var det ändå förvånande att så mycket positivt kom fram om delaktighet inom rättspsykiatrisk vård.

Förhoppning är att forskningen ska bidra till att förbättringar kan införas vilket i sin tur kan leda till ökad följsamhet till behandling.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

You must be logged in to post a comment Login