Fortsatt diskussion om allaktivitetshuset i december

Av på 27 november, 2019

Nora kommun kommer inte att överklaga förvaltningsrättens beslut om Allaktivitetshuset. Istället får kommunchefen i uppdrag att redovisa effekterna av förvaltningsrättens dom och hur kommunen kommer att efterfölja den. Ett extra kommunstyrelsesammanträde i december kommer att behandla ärendet.

– Vi accepterar Förvaltningsrättens dom om både beslutsfattandet och hur undertecknandet av avtalet sköttes. Nu ska vi se till att besluten blir rätt, säger Solveig Oscarsson (S), kommunalråd.

– De avsatta medlen för Allaktivitetshuset för år 2020 föreslår ligga kvar i budgeten, säger Tom Rymoen (M), kommunalråd.

I Allaktivitetshuset ryms idag ett 15-tal föreningar och verksamheter: Studiefrämjandet, PRO, Norabuggarna, Idrottsveteranerna, Boulegruppen, Walking football, Nora bågskytteklubb, Aktiva Seniorer, KomTek, naturskola, kulturskola, AME, daglig verksamhet och Fritidsbanken. Det pågår också kontakter med fler föreningar och organisationer.

Lokalytan är ca 2 000 kvm, i nuläget har Nora kommun en årskostnad på 1,75 miljoner kr, eller 875 kr per kvm. Det kan jämföras med de kommunala anslag som utgår till simhallen, ca 2.2 miljoner kr, Karlsängs idrottsplats där bandyn håller till, knappt 1 miljon kr, Norvalla idrottsplats där fotbollen håller till, också knappt 1 miljon kr och ishallen, ca 1,2 miljoner kr.

– Jag är stolt och glad över att Allaktivitetshuset kan förse så många föreningar och verksamheter med lokaler, säger Tom Rymoen. Med denna inriktning för beslut hoppas vi att debatten om Allaktivitetshuset i Nora får sitt slut.

– Inom kort hoppas vi kunna bjuda in till öppet hus i lokalerna, så att allmänheten kan se vilka möjligheter Allaktivitetshuset erbjuder, säger Solveig Oscarsson.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in