Fortsatt lågtrafik för flyget på Örebro flygplats

By on 15 september, 2021
Arkivbild

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Örebro­flygplatsen.

Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I augusti landade 74 reguljärflyg på Örebro flygplats och därutöver ett taxiflyg.

Totalt reste omkring 100 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

1 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 1 195 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Örebro län | Örebro Flygplats
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login