Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare

By on 7 september, 2023
Arkivbild

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för augusti, visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare.

För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider, samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större.

För hus steg budpremierna något och andelen prissänkta minskade, samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden.

Mot denna bakgrund återstår att se om prisuppgången på bostäder i augusti var mer av en tillfällig ”efter-sommaren-effekt”.

I Boolis databas (Booli är en del av SBAB) finns en rad variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. I början av året lanserade SBAB en kompositindikator, ”Bomarknadstempen” om väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan).

Denna indikator avser att ge ett sammanvägt mått på hur lätt det är att sälja en bostad i Sverige och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att öka pedagogiken i vad det är som driver förändringarna över tid.

Fortsatt tufft läge för säljare av lägenheter …

Indikatorn för hur lätt det är att sälja en lägenhet visar att läget var fortsatt kallt i augusti. Positiva faktorer i form av färre återpubliceringar och kortare försäljningstider motverkades av negativa faktorer som ett större utbud och en större andel prissänkta lägenheter.  

… liksom för hussäljare

Indikatorn för hus låg i juli strax under nivån för lägenheter. Läget var i stort sett oförändrat sedan i juli.Budpremierna steg något och andelen prissänkta minskade. Samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden.

Bomarknadstempen visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för de som vill sälja sin bostad, sett till Sverige som helhet, oavsett om det handlar om lägenheter eller hus. Samtidigt såg vi i vårt prisindex HPI att villapriserna ökade oväntat mycket i flera regioner i augusti och även för Sverige som helhet. Även lägenheterna visade en uppgång men svag. Det återstår att se om detta är en tillfällig ”efter-semestern-effekt” eller inte, särskilt vad avser villor där uppgången var större än vad som kan förklaras av ett normalt säsongsmönster. Med tanke på att vi ännu inte sett räntetoppen och att hösten normalt sett brukar vara en svalare period på bostadsmarknaden, så talar det ändå för att prisbotten ännu inte är nådd. Men osvuret är bäst, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: SBAB

You must be logged in to post a comment Login