Fortsatt ökad förskrivning av ADHD-medicin

Av på 6 augusti, 2021

Förskrivningen av ADHD-läkemedel ökar. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020. Året innan var det ca 130 000 enligt Socialstyrelsens statistik.

Medvetenheten om ADHD har ökat vilket bidrar till att andelen personer som diagnostiseras med ADHD har ökat de senaste 20 åren.

Detta har inneburit att det skrivs ut allt mer ADHD-medicin. Ökningen sker i alla åldersgrupper och både hos män och kvinnor. 2020 ökade förskrivningarna lite extra medan antidepressiva mediciner minskade något.

Stora geografiska skillnader

Skillnaderna i landet är stora. Region Gotland skriver ut mest. Där hämtade en av tio pojkar i åldern 10-17 år , 9,8 procent, och 5,9 procent av flickorna, ut minst ett recept med adhd-läkemedel 2020. Lägst förskrivning finns i Region Jönköping där motsvarande siffror var 4,5 respektive 1,7 procent.

Om Körkortsläkarna:

Fler och fler patienter upplever svårigheter att i tid få ett läkarbesök för körkortsintyg för ADHD när psykiatrin är överbelastad.

När en person som söker körkortstillstånd fyllt 18 år hör den inte längre till BUP. Många klarar sig utan ADHD-medicin och har inte heller kontakt med vuxenpsykiatrin. Intyget måste skrivas av specialist i psykiatri vilket ofta skapar svårigheter att hitta en läkartid. Hos Körkortsläkarna får patienten läkarbesök via videosamtal.

Körkortsläkarna löser patienternas behov av lättillgängliga läkarbedömningar och avlastar vanliga psykiatrin. Dessutom är många patienter ute i sista sekunden och då är vår express-service mycket uppskattad.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in