Fortsatt pressat läge för dagligvaruhandeln under februari

By on 19 mars, 2023
Illustration: Svensk Dagligvaruhandel

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,1 procent under februari 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Ökningen väger inte upp för den ännu högre prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker som i februari uppgick till 21,0 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -11,9 procent.

– Den höga prisökningstakten fortsätter att påverka konsumenternas köpbeteende. Man köper färre och billigare produkter, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen fortsätter att vara kraftigt negativ under februari, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i februari till 10,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 16,6 procent.

Hemleverans minskade med 10,2 procent och upphämtning i butik med 23,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i februari till 4,6 procent.

– Det blir tufft för butikerna framöver när kostnaderna ökar i alla led. Priserna i leverantörs- och produktionsled har ökat kraftigt, och samtidigt slår höjda hyres-, ränte- och energikostnader hårt mot dagligvaruhandeln. De ökade kostnaderna och konsumenternas minskade köpkraft leder till att många handlare befinner sig i ett pressat läge, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för februari beräknas till 0 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 9,1 procent under februari månad.

usterat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -11,9 procent.

Dagligvaruindex för mars publiceras 18 april.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login