Fortsatt stabilt, men kreditrestriktioner pressar omsättningstakten

By on 6 april, 2019

Priserna på både bostadsrätter och villor steg i mars. Rikssiffrorna visar också att både villa- och bostadsrättspriserna stod stilla på tolvmånadersbasis. Marknaden är alltså fortsatt stabil, men att det såldes 9 procent färre bostadsrätter under årets första kvartal än jämfört med 2018 visar att kreditrestriktioner och tuffare utlåningsvillkor pressar efterfrågan och skapar inlåsningseffekter, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

I mars steg priserna på både villor och bostadsrätter med 1 procent. I Stockholms, Göteborgs och Malmös innerstäder stod priserna på bostadsrätter däremot stilla. Sett över tolv månader varierar prisbilden mellan +5 procent i centrala Malmö till -1 procent i Stor-Stockholm. På årsbasis är det nu endast Stor-Stockholm av storstadsområdena som har en negativ prisutveckling på villamarknaden med -2 procent. Skillnaden mellan ut- och slutpris, den så kallade budpremien, låg för bostadsrätter i Stor-Stockholm på 7 procent i mars. Motsvarande siffra för Stor-Göteborg och Stor-Malmö var 5 respektive 4 procent.

– Utvecklingen under året har hittills varit i linje med vår prognos om en stabil, men något slagig bostadsmarknad under första delen av året. Att det har sålts färre bostadsrätter jämfört med förra året beror i hög grad på en försiktigare marknad där kreditrestriktioner och tuffare utlåningsvillkor begränsar möjligheten att efterfråga bostäder i framför allt våra tillväxtregioner. Det förstärker inlåsningseffekterna och gör det svårare för unga vuxna att få sin första egna bostad, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login