Fortsatt storsatsning på kvinnliga odlare i Östafrika

By on 18 mars, 2019

Inom hållbarhetsarbetet Coffee by Women har Zoégas utbildat mer än 50 000 kaffebönder sedan starten 2011 med fokus på kvinnor och unga. Nu fortsätter Zoégas storsatsningen och planerar utbildning av ytterligare 24 000 kaffebönder i Kenya och Rwanda fram till 2021. Minst 30 procent av de som utbildas i projekten ska vara kvinnor eftersom alla behövs för att säkra morgondagens kaffe. Att utbilda kvinnor påverkar inte bara kaffeproduktionen utan förbättrar både för den enskilda familjen och för hela samhället. #zoegas#coffeebywomen #changingcoffee

Det är signaturbönor från Östafrika som sätter den speciella Zoégassmaken. Den röda vulkaniska jorden, höjden där kaffebären växer och klimatet ger bönorna hög kvalitet och fina toner av citrus och svartavinbär. Men det är en också region som står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna påverkar skördarna och kvaliteten och kaffebörsernas låga priser de senaste åren gör att allt fler kaffebönder lämnar kaffeodlingen för att istället odla andra grödor.

– Utbildning är det viktigaste elementet för att säkra en hållbar kaffeproduktion för framtiden. Genom att hjälpa bönderna att öka sina skördar och höja kvaliteten på det kaffe de odlar ger det dem möjligheten att tjäna pengar och leva på sin kaffeodling och vilja stanna kvar i kaffeproduktionen, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig Zoégas.

Sedan 2011 har Zoégas via initiativet Coffee By Women utbildat mer än 50 000 kaffebönder i Kenya och Rwanda kostnadsfritt för odlarna. Utbildningarna fokuseras på goda och hållbara odlingsmetoder men ävenhälso- och nutritionslära; vad kan man odla själv och vad är bra mat att äta för sig själv och för sin familj.

– Pengar från min kaffeodling har gett mig möjlighet att köpa en ko, getter, en radio och jag har byggt ett nytt hus. Nästa år ska jag köpa en bil, säger Samuel Muga Kathendu, en av odlarna som deltagit i Zoégas utbildningar i Kenya.

Zoégas har precis skrivit ett nytt avtal med sina samarbetspartners Rwacof/Kahawatu i Rwanda och CMS i Kenya om en fortsatt storsatsning i området. Det nya avtalet säkrarutbildning för 24 000 nya odlare men även ett stipendium som ger 31 studenter i Kenya tillgång till High School utbildning. De nya utbildningarna startar upp under februari månad 2019 och avtalet sträcker sig fram till 2021.

– I de utbildningar vi genomfört har vi sett klara exempel på hur de bidragit till bättre liv och livskvalitet för odlarna. Tex kan vi se skördar öka med minst 30%. Därför måste vi fortsätta med detta initiativ eftersom vi har en möjlighet att påverka framtiden, fortsätter Minette Rosén.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login