Fortsatt underskott i statens budget

Av på 3 november, 2013

Saldot i statens budget är efter nio månader ett underskott på 40,6 miljarder kronor.

Saldot för motsvarande period föregående år var ett överskott på 60,5 miljarder kronor. Skillnaden på 101,1 miljarder kronor beror främst på att Riksgäldskontoret har lånat ut 106,1 miljarder kronor till Riksbanken.

Inkomsterna för perioden januari–september uppgår till 636,7 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på statens försäljning av aktier i Nordea AB i juni och september.

Statens utgifter för perioden januari–september uppgår till 677,3 miljarder kronor, vilket är 108,4 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Det högre utfallet beror främst på Riksbankens lån i Riksgäldskontoret på 106,1 miljarder kronor. Det totala lånet till Riksbanken uppgick den 30 september till 196,5 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 29 november 2013.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in