Friheten viktigast för soloföretagare

Av på 15 december, 2018
Arkivbild

En majoritet av alla företagare i Sverige är så kallade soloföretagare – det vill säga en ensam person som ansvarar för hela företagets drift och verksamhet, i en rykande färsk undersökning har Företagarna granskat vad det innebär att vara soloföretagare och vilka drivkrafter de har.

En solklar ledare bland de faktorer som driver soloföretagare och upplevs vara det mest givande med företagandet är friheten att kunna bestämma mer över sin egen tid.

Makten över tiden är det överlägset viktigaste skälet till varför soloföretagare väljer att bli företagare. Även när man frågar vad soloföretagare ser som mest givande med sitt företagande så svarar sju av tio att det är möjligheten att kunna bestämma mer över sin egen tid, säger Hanna Cederqvist, näringspolitisk expert på Företagarna.

Drömmen viktigare än storkovan
Andra viktiga drivkrafter för att bli soloföretagare är behov av försörjning (43 procent) och viljan att förverkliga sin dröm (40 procent). Jämförelsevis uppger en relativt liten andel möjligheterna till att tjäna stora pengar (23 procent) som det viktigaste.

– De som väljer att starta eget företag är de som har mod och tror på sig själva och sin affärsidé, särskilt om man lämnar en trygg anställning och bas för försörjning. Det är ett mycket stort ansvar man tar på sig, men ger samtidigt stor frihet, säger Hanna Cederqvist.

Med friheten kommer även en del nedsidor. Bland soloföretagare anses det mest betungande med att driva företag vara skatter och byråkrati – tätt följt av både oro för företagets ekonomi och risken att bli sjuk.

– Att det finns en utbredd oro för att bli sjuk kan förklaras av sårbarheten som finns i soloföretagandet, där driften är helt beroende av en person. Det kan vara anledningen till varför nio av tio soloföretagare arbetar trots att de är sjuka, säger Hanna Cederqvist.

Mer nöjda utan anställda
Jämfört med de som har anställda så upplever soloföretagare sitt företagande som mindre betungande sett till alla faktorer förutom skatter. Där företagare med anställda skiljer sig mest i synen på vad som är betungande finns hög arbetsbelastning, byråkrati och oro för företagets ekonomi.

Cirka 80 procent av alla soloföretagare är nöjda med att vara just solo och vill inte anställa. Det kan förklaras av att många av dem har friheten och självständigheten som främsta drivkraft bakom företagandet.

Att anställa skulle ta bort en stor del av denna autonomi öka arbetsbelastningen med sådant som arbetsledning och personalansvar. På det tillkommer ökade kostnader och ansvaret för att försörja en ytterligare person, vilket är ett särskilt stort steg för soloföretagare, säger Hanna Cederqvist.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in