Frövi strandpromenad tar form med ny samlingsplats

Av på 23 juni, 2021

Frövi i Lindesbergs kommun har fått en ny samlingsplats vid strandpromenaden. Vid Alanäs brygga har en ny gångväg anlagts närmare sjön och ner till en ny brygga. ”Det här är ett första steg för att satsa mer på Frövi strandpromenad”, förklarar kommunekolog Ingrid Andrén i ett pressmeddelande.

Det är möjligt att gå längs stranden hela vägen från Idengatan till fågeltornet i Kilskogen, en sträcka på 3 km. Lindesbergs kommun har ambitioner att förbättra denna strandpromenad med skyltning, nya sittplatser, mer vattenkontakt och nya målpunkter. En del av en första etapp har nu färdigställts vid Alanäs pumpstation. En ny gångväg med nya sittplatser har anlagts närmare vattnet, området har öppnats upp och en ny brygga har lagts i.

Ett planprogram för att beskriva detta är under framtagande. Planprogrammet kommer att föreslå hur nya och befintliga värden längs strandpromenaden kan stärkas, genom exempelvis att tydliggöra entréer, ta tillvara på siktlinjer in och ut från Frövi och att skapa ett enhetligt sammanhang som bjuder in, lyfter fram och förstärker Frövis strandpromenad. 

”En stadsnära lättillgänglig strandpromenad värd namnet ger Fröviborna goda möjligheter till vardagsmotion och rekreation. Detta kommer lyfta fram Frövis kontakt med Väringen och ökar attraktiviteten att bo och leva där”, enligt Lindesbergs kommun.

Förslaget till planprogram kommer att gå ut på samråd i sommar och då finns möjlighet att komma med synpunkter. 

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in