Fyra av tio svenskar går i flyttankar – men hindras

By on 5 juli, 2017
Arkivbild

Fler än fyra av tio svenskar går i flyttankar men väljer av olika anledningar ändå att inte göra slag i saken, enligt en Novus-undersökning Fastighetsbyrån genomfört så finns det tydliga hinder för flytt på den svenska bostadsmarknaden – och det är inte bara ekonomin som står i vägen.

Nio av tio av Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet upplever även att det finns tydliga inlåsningseffekter i deras täckningsområde.

Fastighetsbyrån har genomfört en Novus-undersökning där 1 611 svenskar svarat på frågor om sin boendesituation. Resultaten visar att hälften av alla som under det senaste året funderat på att flytta drar sig för det på grund av ekonomiska anledningar. Men nästan lika många hindras av bristande utbud – att de inte hittar något de gillar eller att det som de vill flytta till finns inte på marknaden eller i det område där de vill bo.

– Det är bra att det byggs så mycket just nu. Varje ny bostad ökar flyttströmmarna men det måste byggas rätt också. Annars är risken att utbudet även framöver inte kommer att matcha efterfrågan och inlåsningseffekterna kvarstår. Det byggs många, relativt dyra, bostadsrätter men det behöver byggas även för de som är mindre köpstarka. Bostäderna som byggs måste även anpassas efter olika gruppers behov, inte minst äldre personer. De bor ofta i för stora, men för dem billiga boenden, och är en stoppkloss på marknaden, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Olika hinder beroende på fas i livet
Alla åldersgrupper ser bristande utbud som ett hinder för flytt (42 %). Den yngre åldersgruppen är minst kräsna, 38 % i åldersgruppen 18-25 år hittar inte vad de söker, men hindras i större utsträckning än andra av att de bor billigt redan idag (37 %) samt att de inte får lån till att köpa den bostad de vill ha (16 %). Bland den mest kräsna åldersgruppen, 26-35 år, är det 46 % som inte hittar vad de söker och det är också den grupp som i högst uträckning inte får lån till den bostad de vill köpa (19 %). Den äldre åldersgruppen, 56-79 år, avstår från att flytta på grund av reavinstskatten (12 %) – framför allt i Stockholms län där en av fyra anser att skatten skulle drabba dem hårt.

– De senaste årens kraftiga prisutveckling på bostadsmarknaden i kombination med tuffare finansiella regleringar har lett till att många drar sig för att flytta då det innebär högre kostnader. Och lägre rörlighet och utbud leder också till ökade bostadspriser. Politikerna borde ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring bostadspolitiken där man både hanterar skuldsättningen och även beaktar de inlåsningseffekter som finns och riskerar att bli värre, säger Johan Engström, nytillträdd vd på Fastighetsbyrån.

Därför vill man flytta
Den vanligaste anledningen till att vilja flytta är drömmen om att bo större (25 %), i en annan stil eller boendeform (19 %) eller i ett annat område (17 %). 15 % uppger att de vill flytta till ett boende som är mer lättskött, något som hela 41 % av åldersgruppen 56-79 år efterfrågar. De äldre är även den grupp som i störst utsträckning vill flytta till en mindre bostad (24 % jämfört med 9 % av svenskarna i stort).

Utdrag ur undersökningen:

Drygt 4 av 10 (42%) har under det senaste året funderat på att flytta. Främsta skälen:

 • Vill bo större (25 %)
 • Vill bo i en annan stil eller boendeform (19 %)
 • Vill bo i ett annat område (17 %)
 • Vill bo i ett mer lättskött boende (15 %) > 41 % bland äldre
 • Vill äga sitt boende (14 %) > 41 % bland unga
 • Vill bo mindre (9 %) > 24 % bland äldre
 • Vill bo billigare (7 %)

De som vill flytta listar följande hinder:

 • Bor billigt idag (30 %)
 • Jag har inte hittat något jag gillar (22 %)
 • Det jag vill flytta till finns inte på marknaden eller i det område där jag vill bo/jag vill ha fler eller bättre alternativ (20 %)
 • Har inte kommit till skott (11 %)
 • Saknar den kontantinsats som krävs för att få lån (9 %)
 • Skulle drabbas för hårt av reavinstskatten (8 %). -> I storstadsområden upplever man i störst utsträckning reavinstskatten som ett problem (14 %), liksom de som bor stort (19 %). Oftast rör det sig om äldre.

92 procent av Fastighetsbyråns mäklare anser att det finns inlåsningseffekter på bostadsmarknaden på deras ort. Största hindren för att få igång flyttkedjor anser de är:

 • 1.Att utbud och efterfrågan inte matchar
 • 2.Reavinstskatten
 • 3.Amorteringskraven
 • 4.Bolånetaket

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login