Giftskandalen som myndighetern tystar ner

By on 31 december, 2016

Ta amalgamets hälsorisker på allvar, skriver läkare, tandläkare och forskare på Tandvårdsskadeförbundets hemsida. Fyllningsbyte är en kostnadseffektiv åtgärd som har effekt på kronisk trötthet/utbrändhet, depressioner och oförklarlig värk.

Amalgamets hälsorisker tystats ner av svenska myndigheter och media, trots att EU:s beslut om förbud på barn och gravida fattats av hälsoskäl. En professor fick nyligen i SVT Skånes nyheter stå helt oemotsagd då han hävdade att inga bevis finns för att amalgam skadar hälsan.

Tvärtom är kvicksilver, som finns i amalgam, känt som ett av de giftigaste ämnena vi känner. Tungmetallen läcker ständigt från folks amalgamfyllningar, särskilt när vi intar varma drycker, tuggar tuggummi eller gnisslar tänder.

En enda normalstor amalgamfyllning innehåller 1-2 gram kvicksilver och äldre kan ha 10-15 gram av denna tungmetall i tänderna. Hälsoriskerna är uppenbara och amalgamsanering hjälper många att tillfriskna, vilket också har starkt vetenskapligt stöd.

Amalgam värre än vad vi tidigare trott
Tandvårdsskadeförbundet får dagligen telefonsamtal från personer som misstänker att amalgam orsakar deras besvär. Mängder av nya bevis finns att kvicksilver även i låga halter påverkar känsliga individer och det går inte längre att blunda för dess risker.

Gener har nyligen identifierats som ger förhöjd känslighet mot kvicksilver. Bland annat med ökad risk för neuropsykiatriska besvär (t.ex ADHD och autism) och individens förmåga till avgiftning. Därtill kommer kvicksilvers epigenetiska påverkan, dess fosterskadande effekt och risk för allergier.

Uppmuntra fyllningsbyte av både hälso- och miljöskäl
Få känner till bidragen för fyllningsbyten på grund av allergi eller långvarig sjukdom. Landstingens och regionernas information är mestadels obefintlig och myndigheterna gör allt för att försämra möjligheterna förbehövande att få dessa bidrag. Detta förstärktes av att Socialstyrelsen för ett år sedan tog bort de allmänna råden om behandling av amalgamskadade.

På regeringens uppdrag gör Socialstyrelsen en översyn av bestämmelserna för fyllningsbyte. Myndigheten måste nu sätta ner foten och ge tydliga anvisningar till landsting och regioner för att underlätta för patienten. Då både hälso- och miljöskäl talar för borttagande av amalgamfyllningar borde alla som vill få byta fyllningar gratis. Hälsovinsterna bekostar tandläkarkostnaden med råge.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login