Graviditet vanlig dödsorsak bland flickor

Av på 30 oktober, 2013

Jag flyttade ihop med min partner vid 14 års ålder. Min plan var att ha ett stabilt förhållande, fortsätta med skolan och få ett riktigt yrke. Men jag blev gravid vid 15. Jag var tvungen att sluta skolan.” Marcela 18 år, El Salvador

I dag släpper UNFPA befolkningsrapporten 2013 (Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy) med fokus på tonårsgraviditeter. RFSU vill i samband med detta lyfta vikten av att alla flickor och kvinnor har makt att fatta egna beslut kring att bli gravida.

Marcela lever, men tiotusentals andra dör varje år – för att de inte har rätt till säker abort, för att de saknar fullgod vård och tillgång till preventivmedel. Komplikationer av graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländerna. Mer än 200 miljoner kvinnor och flickor i världen saknar tillgång till preventivmedel.

– Sexualupplysning och preventivt arbete måste prioriteras. Att flickor inte kan bestämma över sina kroppar och blir gravida mot sin vilja är inte acceptabelt. Reproduktiv hälsa är en fundamental byggsten för en framtid där varje graviditet är önskad, varje förlossning är trygg, och varje ung persons livsmöjligheter förverkligas, säger RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson.

RFSU:s krav
•Alla flickor och kvinnor ska ha makt att fatta egna beslut om hur många barn de vill ha och när de vill ha dem. Flickor har rätt att få vara barn och tonåringar.
•Dagens flickor är morgondagens kvinnor. För att nå de globala milleniemålen om minskad mödradödlighet, ökad jämställdhet och hållbar utveckling krävs att världens ledare satsar mer på att stärka flickors mänskliga rättigheter och hälsa.
•SRHR är prioriterat i Sveriges biståndspolitik, vilket är bra. Det är dock viktigt att specifikt avsätta resurser där målgruppen är flickor och ungdomar.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in