Gröna transportkorridorer diskuteras i Örebro.

Av på 22 april, 2013

Deltagare från hela Europa samlas på tisdag 23 april i Örebro för att diskutera utvecklingen av gränsöverskridande transportkorridorer.

Runt om i Europa görs nu en satsning på korridorer för godstransporter. Syftet är att skapa nya och bättre förutsättningar för effektiva och hållbara transporter. Men hur ska detta fungera i praktiken. Hur får man olika aktörer att dra åt samma håll så att det verkligen blir effektivt, grönt och lönsamt?

Professor Kristina L Nilsson och forskaren Maria Öberg från Luleå tekniska universitet studerar hur ledning och styrning av den Botniska korridoren, som löper genom Sverige och Finland, kan organiseras. Forskningen är en del av projektet Bothnian Green Logistic Corridor.

– För att skapa hållbara och effektiva godstransporter krävs samverkan och samordning. Det här är ett fantastiskt tillfälle för olika aktörer att byta erfarenheter och tillsammans komma framåt, säger professor Kristina L Nilsson.

Till Örebro kommer företrädare för de två bäst fungerande korridorsatsningarna i Europa hittills. Korridoren Rotterdam-Genua kommer att presenteras av Harald Heusner och Brennerkorridoren av Sandro Francesconi.

Hela programmet för 23 april:
http://www.bothniangreen.com/

Workshopen arrangeras av BGLC, Bothnian Green Logistic Corridor och CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Fakta om den Botniska korridoren
Sverige, Finland och Norge fraktar stora mängder malm, trä, stål, fisk och pappersprodukter till marknaderna i Europa. Alla bedömningar pekar på att transporterna kommer att öka och EU-kommissionen betraktar den Botniska korridoren som en mycket viktig förbindelse mellan nord och syd. Korridoren har föreslagits att ingå i kärnan av EUs framtida nätverk, det så kallade Trans-European Transport Networks, TEN-T. www.bothniangreen.com

Fakta om CLOSER
Closer är en nationell kraftsamling inom transporteffektivitet för forskning, utveckling och innovation på högsta internationella nivå. Closer drivs som ett program inom Lindholmen Science Park. Green Corridors är ett av Closers tre prioriterade temaområden. www.lindholmen.se/closer

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in