Hållbarhet fokus i nytt slöjdresidens

By on 30 augusti, 2022
Foto: Simon Green

Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län deltar i ett nytt slöjdresidens i Fågelsjö, Hälsingland i början av september. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande. Slöjdkonsulenten Lars Peterson vid Örebro läns museum har tillsammans med kollegor i ytterligare fem län tagit fram konceptet och valt ut deltagarna. 

Närmare fyrtio personer sökte till det nya interregionala slöjdresidenset som äger rum i Fågelsjö i Hälsingland den 5-10 september. Nio deltagare från sex län kommer under sex dagar att utveckla sitt slöjdande. Eget arbete varvas med diskussioner, föreläsningar och workshoppar med ledare från olika branscher. Skogs- och markägare är inbjudna till ett samtal om slöjd, skog och hållbarhet. Det är hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala-, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län som ligger bakom detta treåriga projekt.

– I slöjdresidenset vill vi tillsammans med deltagarna undersöka hur slöjden kan bidra till ett hållbart skogsbruk samt ge slöjdare och skogsägare möjlighet att skapa nätverk över länsgränserna. Vi vill också väcka frågor kring hur vi kan bli bättre på att kommunicera slöjd som hållbar med hjälp av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Eva Carlborg, verksamhetsutvecklare hemslöjd, kultur Region Gävleborg.

Slöjden kan bidra till en hållbar omställning

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB är 69 procent av landytan i Sverige skogsmark och det hyggesbruk som bedrivs idag menar många inte är hållbart. Ett mer variationsrikt skogsbruk med blandskogar skyddar mot barkborrar och bränder. En skog med många arter kan också öka kulturvärdena.

– Det här residenset vill undersöka på vilket sätt slöjden kan bidra till den omställning som är nödvändig för att vi ska närma oss hållbarhetsmålen. Det handlar om hur vi förvaltar skogen, hur vår konsumtion påverkar våra förutsättningar att leva hållbart. Slöjden visar på korta vägar för råmaterial och distribution till tillverkare och slutanvändare. Slöjden är inte bara en produkt, det är också ett sätt att förhålla sig till materialet, att använda precis så mycket resurser som är nödvändigt och leverera en berättelse om hållbarhet, att ta hand om det vi har och laga, göra om och slutligen lämna tillbaka något som är en resurs i kretsloppet, säger Lars Petersson, slöjdkonsulent vid Örebro läns museum.

Lokal slöjdare finns på plats

Elias Elmström är en slöjdare från norra Örebro län och en av deltagarna vid residenset. Han är självlärd inom träslöjden och vistas mycket i skogen. Elias brinner för småskalighet, närproducerat och ser med förskräckelse på hur livsmiljöer för människor, växter och djur försvinner i allt snabbare takt. Som utbildad inom naturvård och naturturism vill han genom guidningar, kurser och inspiration sprida värdet av slöjd, naturmaterial och varsamt nyttjande av naturen.

– Jag vill arbeta på temat ”skogen som skafferi” under residensdagarna i Fågelsjö, säger Elias.

– Intresset för lokal, ekologisk och hållbar mat är stort och det växer. Jag vill använda tiden till att utforska hur man kan slöjda föremål som behövs vid samlande och plockandet av det vilt ätbara som skogen erbjuder.

Slöjd håller

Residenset i Fågelsjö ingår i det treåriga interregionala samarbetsprojektet Slöjden, skogen och hållbarheten som drivs i samarbete med hemslöjdskonsulenter vid Örebro läns museum, i Region Gävleborg, Region Värmland, Upplandsmuseet, Västmanlands läns-, och Dalarnas hemslöjdsförbund. Projektet genomförs med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH. 

Samarbetet ingår i Slöjd håller som är Sveriges hemslöjdskonsulenters gemensamma fokus på slöjd och hållbarhet. Varje år arrangeras en Slöjd Håller-vecka med inspiration, workshops, föreläsningar och fortbildningar för att fördjupa och utveckla slöjdens bidrag till Agenda 2030-arbetet. 

– Residenset handlar också om att ge deltagarna möjlighet att utforska fler material i skogen än de som de vanligen använder, men också att utveckla sina slöjdföretag på ett mer hållbart sätt, berättar Eva Carlborg vidare.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

You must be logged in to post a comment Login