Hallsbergs kommun satsar minst på skolan i Örebro län

Av på 3 september, 2018

Kommunerna i Örebro län satsar olika mycket på skolan – och variationerna är stora, minst satsar Hallsbergs kommun. Det visar ny statistik från SKL som Lärarförbundet analyserat.

Statistiken visar att det varierar stort hur mycket kommunerna i landet lägger på utbildning. Genom att jämföra den så kallade standardkostnaden med vad varje kommun faktiskt satsar på skolan, kan vi jämföra kommunerna med varandra.

Inom Örebro län varierar satsningarna på skolan mycket. Hallsbergs kommun satsar minst med ett påslag på 19 procent, medan Laxå kommun satsar mest med ett påslag på 52 procent. Genomsnittet för alla kommuner i länet är 33 procent.

Två av tre föräldrar beredda att flytta
Skolan är en viktig faktor när människor väljer bostadsort. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att två av tre föräldrar till barn i skolålder kan tänka sig att flytta till en annan kommun för att få tillgång till en bättre skola.

Det här är en oerhört viktig signal till alla kommunpolitiker. Man måste satsa på skolan för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Att en del kommuner väljer att satsa mindre än sina grannkommuner gör att de får svårt att konkurrera om livsviktig lärarkompetens och ett starkt befolkningsunderlag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mer resurser till skolan under mandatperioden
Om man ser på hur satsningarna på skolan förändrats över mandatperioden så har kommunerna i Örebro län kraftigt ökat sina resurser till skolan. År 2013 hade länets kommuner ett genomsnittligt ett påslag på 25 procent jämfört med 33 procent år 2017.

Så har kommunernas satsning förändrats

Kommun Påslag 2017 Påslag 2013 Förändring under mandatperioden
Askersunds kommun 42 % 28 % +15
Degerfors kommun 33 % 33 % 0
Hallsbergs kommun 19 % 24 % -5
Hällefors kommun 44 % 25 % +19
Karlskoga kommun 24 % 17 % +7
Kumla kommun 21 % 15 % +6
Laxå kommun 52 % 34 % +18
Lekebergs kommun 25 % 20 % +4
Lindesbergs kommun 44 % 38 % +6
Ljusnarsbergs kommun 46 % 28 % +18
Nora kommun 26 % 22 % +4
Örebro kommun 26 % 20 % +6

 

Ett val står för dörren och ingen politiker kan blunda för den enorma lärarbrist som råder. Lärarbristen påverkar både kvaliteten på undervisningen och arbetsmiljön. Det går inte att spara bort lärarbristen, varje kommun måste lägga upp en kompetensförsörjningsplan med tydliga åtgärder för högre löner och lägre arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Analysen baserar sig på den så kallade standardkostnaden som är ett mått för vad skolan borde kosta i en kommun utifrån lokala förutsättningar. Denna schablonuträkning påverkas bland annat av hur många barn i skolålder det bor i kommunen. I vår analys har vi jämfört respektive kommuns standardkostnad med den faktiska kostnaden för skolan.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in