Hälsa – Fem reformer för en bättre äldretandvård

By on 7 december, 2016

Äldretandvården granskas i en ny rapport från Privattandläkarna.

I takt med att den åldrande befolkningen ökar blir äldres tandhälsa en allt större utmaning för tandvården. Vi har därför granskat den uppsökande tandvården i en rapport och tagit fram fem förslag som skulle förbättra äldretandvården. Merparten av all vuxentandvård i Sveriges utförs av privata tandvårdsföretag. Vill man stärka äldres tandhälsa måste villkoren för de privata företagen ses över, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

I rapporten Privat äldretandvård 2016 – Tema uppsökande tandvård lanserar Privattandläkarna fem stycken reformer för en bättre äldretandvård:

1. Underlättad biståndsbedömning.

2. Förbättrad information till sköra äldre.

3. Bättre upphandling.

4. Nationella riktlinjer.

5. Bättre dialog mellan landsting och journalsystemsleverantörer.

En intressant aspekt som rapporten visar är att det finns åtskilliga fördelar med att upphandla. Det blir till exempel enklare för landstingen att hålla sig inom de ekonomiska ramarna och att bedriva en effektiv kvalitetsuppföljning. Rapporten visar också att fler äldre får den munhälsobedömning som de är berättigade till, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Den uppsökande tandvården är en av flera offentligfinansierade tjänster som inrättats för att nå de äldre som har störst tandvårdsbehov och samtidigt har svårast att ta sig till en tandläkarmottagning. Genom att konkurrensutsätta folktandvården har man bidragit till att stärka tillgängligheten för de äldre. Merparten av all vuxentandvård i Sverige utförs av privata tandvårdsföretag.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login