Hälsa | Hjärt-kärlsjukdom vanligaste dödsorsaken

By on 21 augusti, 2016

År 2015 var hjärt-kärlsjukdom underliggande orsak i 35 procent av alla dödsfall i Sverige, visar nya siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister som presenteras i Hjärt-Lungfondens kommande Hjärtrapport. Näst vanligaste dödsorsaken är tumörsjukdomar med 26 procent.

I dag lever 1,8 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom i Sverige och nästan alla känner någon som är drabbad. Det är fantastiskt glädjande att allt färre dör i sjukdomarna, men man ska komma ihåg att bakom varje siffra finns en människa som drabbats, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige har sjunkit med 23 procent mellan 2006 och 2015. Den positiva utvecklingen är resultatet av framgångsrik forskning som lett till dagens avancerade vård med exempelvis ballongvidgning och bättre metoder för att förhindra att den som redan drabbats återfaller i sjukdom. Den minskade rökningen i Sverige har också haft en positiv effekt. Samtidigt ser forskarna en oroväckande ökning av flera riskfaktorer som har att göra med vår livsstil. Risken är stor att den positiva trenden med färre som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom bryts.

Förbättrad livsstil och bättre behandling har minskat dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt ändrar sjukdomarna karaktär vilket riskerar att göra dagens behandlingar mindre effektiva i framtiden. Mer forskning om vem som riskerar att drabbas är nyckeln till att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild av forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges ut för tionde året i rad. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. Hjärtrapporten innehåller statistik och nyheter om sjukdomarna, förebyggande arbete, vård och forskning. Årets rapport släpps den 29 september.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login